ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/24-03-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.615/23-03-2021)

2.2 Ενημερωτικό σημείωμα εσόδων (συν.2 αριθ. πρωτ.616/23-03-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.631/23-03-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.632/23-03-2021)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.633/23-03-2021)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.634/23-03-2021)

3.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.7 αριθ. πρωτ.635/23-03-2021)

3.6 Καταβολή ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.8 αριθ. πρωτ.636/23-03-2021)

3.7 Ένσταση για υπολογισμό τόκων στεγαστικής παροχής και αίτημα για αναδρομική καταβολή επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας (συν.9 αριθ. πρωτ.637/23-03-2021)

3.8 Αίτηση για νέα προκαταβολή επικουρήσεων (συν.10 αριθ. πρωτ.638/23-03-2021)

3.9 Απονομή αναδρομικών καταβολών μειωμένων επικουρικών συντάξεων (συν.11 αριθ. πρωτ.639/23-03-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.617/23-03-2021)

4.2 Εξορθολογισμός αποζημίωσης για τη διενέργεια επέμβασης (Δευτεροβάθμια περίθαλψη-ιδιωτικό ιατρείο) (συν.13 αριθ. πρωτ.628/23-03-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 15-3-2021 έως 21-3-2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.614/23-03-2021)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 15-3-2021 έως 21-3-2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.620/23-03-2021)

5.3 Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ για το Β’ τρίμηνο του 2020 (συν.16 αριθ. πρωτ.607/22-03-2020)

5.4 Σχετικά με την έναρξη εργασιών της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο του Γ’ τριμήνου 2020 (συν.17 αριθ. πρωτ. 610/22-03-2020)

5.5 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.18 αριθ. πρωτ.621/23-03-2021)

5.6 Σχετικά με την πυρανίχνευση -πυρασφάλεια στο κτήριο του Οργανισμού επί της οδού Ορμινίου (συν.19 αριθ. πρωτ. 642 /23-03-2021)

5.7 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ (συν.20 αριθ. πρωτ.618/23-04-2021)

5.8 Σχετικά με συνεργασία με εταιρεία ταχυμεταφορών (συν.21 αριθ. πρωτ.619/23-04-2021)

5.9 Σχετικά με κάλυψη θέσης ιατρού (συν.22 αριθ. πρωτ.629/23-04-2021)

5.10 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης για την επέκταση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ. 641/23-03-2021)

5.11 Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού (συν.24 αριθ. πρωτ.623/23-03-2021)

5.12 Ενημέρωση σχετικά με την έκβαση δικαστικής υπόθεσης (συν.25 αριθ. πρωτ.622/23-04-2021)

5.13 Σχετικά με τον έλεγχο συνταξιοδοτικών αποφάσεων (συν.26 αριθ. πρωτ.624/23-03-2021)

5.14 Συμπληρωματικό ενημερωτικό σημείωμα για εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις (συν.27 αριθ. πρωτ.625/23-03-2021)

5.15 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.28 αριθ. πρωτ.626/23-04-2021)

5.16 Σχετικά με επιβράβευση υπαλλήλων ΕΔΟΕΑΠ (συν.29 αριθ. πρωτ. 640/23-03-2021)

5.17 Σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού (συν.30 αριθ. πρωτ. 630/23-03-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (συν.31 αριθ. πρωτ. 598/19-03-2021)

6.2 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών (συν.32 αριθ. πρωτ. 609/22-03-2021)