ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/09-04-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.671/30-03-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.672/30-03-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.673/30-03-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.674/30-03-2021)

3.4 Διόρθωση Απόφασης που ελήφθη κατά τη ΣΔΣ 24/11-06-2012 (συν.5 αριθ. πρωτ.677/30-03-2021)

3.5 Αίτηση θεραπείας σχετικά με απόρριψη απονομής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.675/30-03-2021)

3.6 Απονομή αναδρομικών καταβολών μειωμένων επικουρικών συντάξεων (συν.7 αριθ. πρωτ.680/30-03-2021)

3.7 Καταβολή ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.8 αριθ. πρωτ.678/30-03-2021)

3.8 Σχετικά με την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε άμεσα και έμμεσα μέλη (συν.9 αριθ. πρωτ.681/30-03-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.734/08-04-2021)

4.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.11 αριθ. πρωτ.664/30-03-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-3-2021 έως 28-3-2021 & 29-3-2021 έως 4-4-2021 (συν.12 αριθ. πρωτ.727/08-04-2021)

5.2 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων (συν.13 αριθ. πρωτ.668/30-03-2021)

5.3 Προμήθεια υλικών προστασίας για τις ανάγκες των Ιατρείων του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ. 670/30-03-2021)

5.4 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία καθαρισμού ιματισμού & διενέργεια νέου διαγωνισμού (συν.15 αριθ. πρωτ. 669/30-03-2021)

5.5 Σχετικά με πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου ασφαλισμένων (συν.16 αριθ. πρωτ.740/08-04-2021)

5.6 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.17 αριθ. πρωτ.626/23-04-2021)

5.7 Σχετικά με τον έλεγχο συνταξιοδοτικών αποφάσεων (συν.18 αριθ. πρωτ.684/30-03-2021)

5.8 Σύναψη σύμβασης με εργαστήριο αναφοράς για την εκτέλεση μικροβιολογικών εξετάσεων (συν.19 αριθ. πρωτ.683/30-03-2021)

5.9 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαρτίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.20 αριθ. πρωτ.728/08-04-2021)

5.10 Σχετικά με την καταβολή δώρου Πάσχα 2021 (συν.21 αριθ. πρωτ.729/08-04-2021)

5.11 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού (συν.22 αριθ. πρωτ.730/08-04-2021)

5.12 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.23 αριθ. πρωτ.739/08-04-2021)

5.13 Σχετικά με την πυρανίχνευση – πυρασφάλεια στο κτήριο του Οργανισμού επι της οδού Ορμινίου (Δ.Υ.)

5.14 Υπερωριακή απασχόληση (συν.24 αριθ. πρωτ.738/08-04-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ορισμός μέλους ΤΥΠ Θεσσαλονίκης και Ορισμός Προέδρου ΤΥΠ Θεσσαλονίκης

6.2 Ορισμός μέλους της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

6.3 Παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ.737/08-04-2021)

6.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση ανακοίνωσης (συν.26 αριθ. πρωτ. 735/8-04-2021)

6.5 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με Συνεδρίαση του Δ.Σ (συν.27 αριθ. πρωτ.690/31-03-2021)

6.6 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με διαδικασίες εκλογής Αντιπροέδρου Δ.Σ (συν.28 αριθ. πρωτ.697/02-04-2021)

6.7 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.29 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

6.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. (συν.30 αριθ. πρωτ.698/02-04-2021)

6.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με υπόθεση ασφαλισμένου (συν.31 αριθ. πρωτ.701/05-04-2021)

6.10 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.32 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

6.11 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.33 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

6.12 Επιστολή προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (συν.34 αριθ. πρωτ. 598/19-03-2021)

6.13 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών (συν.35 αριθ. πρωτ. 609/22-03-2021)

6.14 Επιστολή ΟΑΤΥΕ (συν.36 αριθ. πρωτ. 5024/07-04-2021)