ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020

Αθήνα 1/4/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020»

 

 

Κατά την υπ΄αριθμόν 1/13.1.2021 συνεδρίαση του ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των  εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021, λόγω των μέτρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις/εργοδότες του Οργανισμού από την πανδημία του κορωνοιού.

 

Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 αλλά και την υπ΄αριθμόν 9/10.3.2021 συνεδρίαση του ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ η προθεσμία καταβολής των  εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31/12/2021.

 

Επισημαίνεται ότι:

 

  • Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ανωτέρω εισφορών αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες του ΕΔΟΕΑΠ που οι ΚΑΔ τους ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία του κορωνοιού.

 

  • Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ