ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Έως 20 Ιουνίου τα δικαιολογητικά για μονογονεϊκό και πολυτεκνικό επίδομα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έως 20 Ιουνίου τα δικαιολογητικά

για μονογονεϊκό και πολυτεκνικό επίδομα

 

Έως την 20ή Ιουνίου υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι δικαιούχοι μονογονεϊκού και πολυτεκνικού επιδόματος.

Συγκεκριμένα, για την καταβολή του α’ εξαμήνου μονογονεϊκού και β’ τριμήνου πολυτεκνικού επιδόματος τα δικαιολογητικά είναι:

 

Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας

 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους
 • Βεβαίωση ΟΠΕΚΑ, όπου φαίνονται τα δικαιούμενα ποσά που θα καταβληθούν στους ασφαλισμένους από τον ΟΠΕΚΑ, μετά την καταβολή του 2ου διμήνου κάθε έτους, όπου διαμορφώνονται τα τελικά ποσά πληρωμής, σύμφωνα με την υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ τρέχοντος έτους
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (για περιπτώσεις θανόντος γονέα-μη μέλους του ΕΔΟΕΑΠ)
 • Μισθωτήριο κύριας κατοικίας (για περιπτώσεις ενοικίου)
 • Αποδείξεις εξόφλησης των ενοικίων

 

Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε 100 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και σε  200 ευρώ μηνιαίως για περιπτώσεις μίσθωσης κατοικίας. H χορήγηση του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας θα γίνεται με καταβολή του ποσού που υπολείπεται από αυτό που λαμβάνουν ως επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ – αφαιρουμένου από το ποσό των 100 ευρώ που χορηγεί ο ΕΔΟΕΑΠ –  για κάθε παιδί ή 200 ευρώ σε περιπτώσεις μίσθωσης κατοικίας.

 

Επίδομα πολυτεκνικής οικογένειας

 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση σπουδών (για ηλικία άνω των 18 ετών)
 • Βεβαίωση ΟΠΕΚA ότι δεν δικαιούται ο/η ασφαλισμένος/η και ο/η σύζυγός του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους

 

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν για:

 • Το 3ο παιδί: 100 ευρώ μηνιαίως
 • Το 4ο παιδί: 150 ευρώ μηνιαίως
 • Για κάθε επόμενο παιδί:  50 ευρώ μηνιαίως

Για τις προϋποθέσεις και λοιπές πληροφορίες :

https://www.edoeap.gr/2013/09/proypotheseis_epidomatwn_2014/

Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται ή αποστέλλονται στο κτήριο της Ορμινίου 38 ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@edoeap.gr