ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Αυξάνεται η αποζημίωση στους ασφαλισμένους και για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυξάνεται η αποζημίωση στους ασφαλισμένους

και για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι αυξάνει το ποσό της αποζημίωσης για τις επισκέψεις και σε μη συμβεβλημένους ιατρούς. Συγκεκριμένα:

Επίσκεψη σε συμβεβλημένο ιατρό: Ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει συμμετοχή

Επίσκεψη σε μη συμβεβλημένο ιατρό: Ο ασφαλισμένος καταβάλλει το ποσό που ζητείται από τον ιατρό. Εφόσον υποβάλει τα παραστατικά στον ΕΔΟΕΑΠ, αποζημιώνεται με 30 ευρώ (από 20 ευρώ που ήταν έως τώρα)

Επίσκεψη σε συμβεβλημένο ιατρό με αυτοπαραπομπή (διενέργεια επιπλέον διαγνωστικής εξέτασης από τον ίδιο ιατρό, π.χ. τρίπλεξ): Ο ασφαλισμένος καταβάλλει στο συμβεβλημένο ιατρό το 50% της συμμετοχής του στην αυτοπαραπομπή.

Επίσκεψη σε μη συμβεβλημένο ιατρό με αυτοπαραπομπή: Ο ιατρός εκδίδει το παραπεμπτικό της αυτοπαραπομπής και ο ασφαλισμένος καταβάλλει το ζητηθέν ποσό. Εν συνεχεία ο ασφαλισμένος καταθέτει στον ΕΔΟΕΑΠ το παραπεμπτικό και την απόδειξη και αποζημιώνεται με το σύνολο του αναγραφόμενου στο παραπεμπτικό ποσού μείον τη συμμετοχή του.