ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/17-05-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Εισήγηση για παράτασης θητείας Διοικητικού Συμβουλίου (συν.1 αριθ. πρωτ.926/14-05-2021)

 Θέμα 3ο : Διάφορα Θέματα

3.1 Εισήγηση για αίτημα προς τις Τράπεζες για την παράταση της νομιμοποίησης εκπροσώπων του Οργανισμού Συμβουλίου (συν.2 αριθ. πρωτ.927/14-05-2021)

3.2 Συμπλήρωση απόφασης σχετικά με καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στα μέλη ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.3 αριθ. πρωτ.889/11-05-2021)

3.3 Ορισμός μέλους της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

3.4 Σχετικά με την επιλογή παιδιάτρου του Οργανισμού (συν.4 αριθ. πρωτ.928/14-05-2021)

3.5 Κανονισμός Υγείας (συν.5 αριθ. πρωτ. 929/14-05-2021)

3.6 Σχετικά με σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργου (συν.6 αριθ. πρωτ.911/13-05-2021)

3.7 Σχετικά με την υπόθεση πρώην ιατρού ΕΔΟΕΑΠ (συν.7 αριθ. πρωτ.930/14-05-2021)

3.8 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.8 αριθ. πρωτ.626/23-03-2021)