ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/19-05-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.939/18-05-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.945/18-05-2021)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.946/18-05-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και αίτημα απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.4 αριθ. πρωτ.947/18-05-2021)

3.4 Διόρθωση απόφασης της ΣΔΣ 20/12-5-2021, απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.954/18-05-2021)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.950/18-05-2021)

3.6 Αναπροσαρμογή ποσού επικουρικών συντάξεων λόγω αλλαγής νομοθεσίας και καταβολή αναδρομικών (συν.7 αριθ. πρωτ.951/18-05-2021)

3.7 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.952/18-05-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.934/18-05-2021)

4.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.10 αριθ. πρωτ.935/18-05-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου και έγχρωμου υπερηχοτομογράφου (συν.11 αριθ. πρωτ.943/18-05-2021)

5.2 Παιδιατρικά πακέτα με ιδιωτική κλινική (Δ.Υ.)

5.3 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-5-2021 έως 16-5-2021 (συν.12 αριθ. πρωτ.937/18-05-2021)

5.4 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.13 αριθ. πρωτ.948/18-05-2021)

5.5 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Απριλίου (συν.14 αριθ. πρωτ.940/18-05-2021)

5.6 Σχετικά με την εξόφληση παραστατικών κλινικής (Δ.Υ.)

5.7 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.15 αριθ. πρωτ.739/08-04-2021)

5.8 Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτικών & ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Οργανισμού στην Αθήνα (συν.16 αριθ. πρωτ.881/11-05-2021)

5.9 Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Οργανισμού σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη (συν.17 αριθ. πρωτ.882/11-05-2021)

5.10 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία ΡΑΛΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην  Αθήνα (συν.18 αριθ. πρωτ.883/11-05-2021)

5.11 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης του Η/Ζ στο κτήριο του Οργανισμού επι της οδού Σισίνη (συν.19 αριθ. πρωτ.884/11-05-2021)

5.12 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία  (συν.20 αριθ. πρωτ.938/18-05-2021)

5.13 Διενέργεια νέου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (Μελάνια – Toner) για εκτυπωτές, φαξ & φωτοαντιγραφικό μηχάνημα (συν.21 αριθ. πρωτ.944/18-05-2021)

5.14 Παρουσίαση έργου GDPR

5.15 Σχετικά με τον έλεγχο συνταξιοδοτικών αποφάσεων (συν.22 αριθ. πρωτ.684/30-03-2021)

5.16 Αίτημα ιατρού για μετατροπή σύμβασης (συν.23 αριθ. πρωτ.857/06-05-2021)

5.17 Σχετικά με σύμβαση συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων (συν.24 αριθ. πρωτ.880/11-05-2021)

5.18 Σχετικά με την αποζημίωση κλινικών ιατρών συμβεβλημένων και μη (συν.25 αριθ. πρωτ.953/18-05-2021)

5.19 Σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε ιατρό του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.941/18-05-2021)

5.20 Αίτηση διακανονισμού για τοποθέτηση εμφυτεύματος σε ασφαλισμένο Οργανισμού (συν.27 αριθ. πρωτ.942/18-05-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης ειδικού θέματος ΤΥΠ (συν.28 αριθ. πρωτ.767/19-04-2021)

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.768/19-04-2021)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης της Ορθοδοντικού (συν.30 αριθ. πρωτ.907/13-05-2021)

6.4 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.31 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

6.5 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.32 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

6.6 Απολογισμός δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.33 αριθ. πρωτ.853/06-05-2021)

6.7 Ημερολόγιο δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.34 αριθ. πρωτ.854/06-05-2021)

6.8 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.35 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

6.9 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (συν.36 αριθ. πρωτ.698/02-04-2021)

6.10 Επιστολή μέλους Δ.Σ.σχετικά με Βεβαιώσεις (συν.37 αριθ. πρωτ. 752/12-04-2021)

6.11 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένου (συν.38 αριθ. πρωτ. 755/14-04-2021)

6.12 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.39 αριθ. πρωτ. 609/22-03-2021)

6.13 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την ασφάλιση Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στον Οργανισμό (συν.40 αριθ. πρωτ. 842/05-05-2021)

6.14 Ενημερωτικό – Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών και ευρωβουλευτών (συν.41 αριθ. πρωτ.898/11-05-2021)

6.15 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την υπέρβαση προϋπολογισμού και αναλογιστικής (συν.42 αριθ. πρωτ. 866/10-05-2021)

6.16 Απάντηση στην επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την υπέρβαση προϋπολογισμού και αναλογιστικής (συν.43 αριθ. πρωτ.891/11-05-2021)

6.17 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.44 αριθ. πρωτ.626/23-03-2021)