ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/04-06-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.1045/03-06-2021)

2.2 Επιστημονικό περιοδικό – Εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών (συν.2 αριθ. πρωτ.1046/03-06-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία εκ νέου ενεργοποίησης ασφαλιστικής ικανότητας ανέργων με ασφάλιστρο (συν.3 αριθ. πρωτ.1062/03-06-2021)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ.1047/03-06-2021)

4.2 Ειδικά Θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.5 αριθ. πρωτ.1051/03-06-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Τροποποίηση πλάνου ελέγχων (audit plan) 2021 (συν.6 αριθ. πρωτ.1048/03-06-2021)

5.2 Πρόσθετη πράξη για την εκκαθάριση του έτους 2020 με ιδιωτική κλινική (συν.7 αριθ. πρωτ.1027/27-05-2021)

5.3 Σχετικά με την τροποποίηση σύμβασης ιατρού του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.1008/26-05-2021)

5.4 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων ιατρικού προσωπικού (συν.9 αριθ. πρωτ.1009/26-05-2021)

5.5 Αίτηση διακανονισμού για την τοποθέτηση εμφυτεύματος (συν.10 αριθ. πρωτ.1010/26-05-2021)

5.6 Εισήγηση Επιτροπής σχετικά με το διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών (συν.11 αριθ. πρωτ. 1049/03-06-2021)

5.7 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας ακτινολογικών φιλμ (συν.12 αριθ. πρωτ.1013/26-05-2021)

5.8 Σχετικά με αίτημα ιατρού για μεταβολή εργασιακής σχέσης σε μισθωτή εργασία (συν.13 αριθ. πρωτ.1063/03-06-2021)

5.9 Ηλεκτρονική αντιστοίχιση εισιτηρίων στα καταχωρημένα τιμολόγια δευτεροβάθμιας περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων για τα έτη 2016-2020 (συν.14 αριθ. πρωτ.1050/03-06-2021)

5.10 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία λογισμικού (συν.15 αριθ. πρωτ.938/18-05-2021)

5.11 Έγκριση Κανονισμού Προμήθειων (συν.16 αριθ. πρωτ.1061/03-06-2021)

5.12 Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1052/03-06-2021)

5.13 Σχετικά με την επιβράβευση υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.640/23-03-2021)

5.14 Σχετικά με τη αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού (συν.19 αριθ. πρωτ.630/23-03-2021)

5.15 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.20 αριθ. πρωτ.1060/03 -2021)

5.16 Σχετικά με σύμβαση συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων (συν.21 αριθ. πρωτ.880/11-05-2021)

5.17 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-5-2021 έως 30-5-2021 (συν.22 αριθ. πρωτ.1053/03-06-2021)

5.18 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαΐου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.23 αριθ. πρωτ.1054/03-06-2021)

5.19 Δυνατότητα αναπλήρωσης του προσωπικού υποδοχής και φύλαξης στο κτήριο Σισίνη 18 στην περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2021 από εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης (συν.24 αριθ. πρωτ.1064/03-06-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παροχή πληρεξουσιότητας προς δικηγόρo του Οργανισμού για την εκπροσώπηση του ΕΔΟΕΑΠ στη διαδικασία υποχρεωτικής αρχικής διαμεσολάβησης (συν.25 αριθ. πρωτ.1055/03-06-2021)

6.2 Παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.1057/03-06-2021)

6.3 Σχετικά με άσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά τελεσίδικης απόφασης εργατικής διαφοράς (συν.27 αριθ. πρωτ.1012/26-05-2021)

6.4 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.28 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

6.5 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

6.6 Απολογισμός δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.30 αριθ. πρωτ.853/06-05-2021)

6.7 Ημερολόγιο δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.31 αριθ. πρωτ.854/06-05-2021)

6.8 Aπολογισμός δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.32 αριθ. πρωτ.1056/03-06-2021)

6.9 Ημερολόγιο δικασίμων Ιουνίου 2021 (συν.33 αριθ. πρωτ.1015/26-05-2021)

6.10 Επιστολή μέλους Δ.Σ σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.34 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

6.11 Επιστολή Πολυϊατρείου σχετικά με την καταβολή ποσοστού συμμετοχής του ΕΔΟΕΑΠ (συν.35 αριθ. πρωτ.7697 /02-06-2021)

6.12 Επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού σχετικά με την ένταξη του ΕΔΟΕΑΠ στις ρυθμίσεις του Ν. 4670/2020 (συν.36 αριθ. πρωτ.6943/19-05-2021)

6.13 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν.4670/2020 (συν.37 αριθ. πρωτ.6959/19-05-2021)

6.14 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.38 αριθ. πρωτ.962/20-05-2021)

6.15 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.39 αριθ. πρωτ.963/20-05-2021)

6.16 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.40 αριθ. πρωτ.1058/03-06-2021)