ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28/07-06-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας,

Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Διάφορα θέματα

2.1 Κανονισμός Υγείας (συν.1 αριθ. πρωτ. 929/14-05-2021)

2.2 Έγκριση Κανονισμού Προμήθειων (συν.2 αριθ. πρωτ.1061/03-06-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα κ. Προέδρου

3.1 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.3 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)