ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29/11-06-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.1120/10-06-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1121/10-06-2021)

3.2 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος εταιρειών και ασφαλιστική τακτοποίηση εισφορών (συν.3 αριθ. πρωτ.1135/10-06-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1137/10-06-2021)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1122/10-06-2021)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.6 αριθ. πρωτ.1123/10-06-2021)

3.6 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.1138/10-06-2021)

3.7 Απόδοση υπολοίπου ποσού εγκεκριμένης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.8 αριθ. πρωτ.1139/10-06-2021)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.1124/10-06-2021)

4.2 Σχετικά με τον γονιδιακό έλεγχο ασφαλισμένης του Οργανισμού (συν.10 αριθ. πρωτ.1125/10-06-2021)

4.3 Σχετικά με προσθήκες σε κατασκηνωτικό επίδομα 2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.1133/10-06-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια Υπερηχοτομογράφου και Ψηφιακού Μαστογράφου (συν.12 αριθ. πρωτ.1132/10-06-2021)

5.2 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή τιμολογίων- συνταγών του Φαρμακευτικού συλλόγου (συν.13 αριθ. πρωτ.1126/10-06-2021)

5.3 Δυνατότητα αναπλήρωσης του προσωπικού υποδοχής και φύλαξης στο κτήριο Σισίνη 18 στην περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2021 από προσωπικό φύλαξης (συν.14 αριθ. πρωτ.1136/10-6-2021)

5.4 Σχετικά με την ανάγκη προμήθειας οδοντιατρικών μηχανημάτων (συν.15 αριθ. πρωτ.1134/10-06-2021)

5.5 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.16 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

5.6 Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1052/03-06-2021)

5.7 Σχετικά με την επιβράβευση υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.640/23-03-2021)

5.8 Σχετικά με τη αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού (συν.19 αριθ. πρωτ.630/23-03-2021)

5.9 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-5-2021 έως 30-5-2021 & 31-5-2021 έως 06-06-2021  (συν.20 αριθ. πρωτ.1053/03-06-2021 & συν.21 αριθ. πρωτ.1127/10-06-2021)

5.10 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαΐου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.22 αριθ. πρωτ.1054/03-06-2021)

5.11 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Μαΐου 2021 (συν.23 αριθ. πρωτ.1128/10-06-2021)

5.12 Έγκριση υπερωριών (συν.24 αριθ. πρωτ.1129/10-06-2021)

5.13 Έγκριση Κανονισμού Προμήθειων (συν.25 αριθ. πρωτ.1061/03-06-2021)

5.14 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.26 αριθ. πρωτ.1060/03 -06-2021)

5.15 Ερεύνα ποιότητας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (συν.27 αριθ. πρωτ.1130/10/6-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού απαίτησης του ΕΔΟΕΑΠ από την ειδική εκκαθάριση εταιρείας (συν.28 αριθ. πρωτ.1131/10-06-2021)

6.2 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

6.3 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.30 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

6.4 Απολογισμός δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.31 αριθ. πρωτ.853/06-05-2021)

6.5 Ημερολόγιο δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.32 αριθ. πρωτ.854/06-05-2021)

6.6 Aπολογισμός δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.33 αριθ. πρωτ.1056/03-06-2021)

6.7 Ημερολόγιο δικασίμων Ιουνίου 2021 (συν.34 αριθ. πρωτ.1015/26-05-2021)

6.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.35 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

6.9 Επιστολή σχετικά με καταβολή ποσοστού συμμετοχής του ΕΔΟΕΑΠ σε δαπάνες Πολυιατρείου (συν.36 αριθ. πρωτ.7697 /02-06-2021)

6.10 Επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού σχετικά με την ένταξη του ΕΔΟΕΑΠ στις ρυθμίσεις του Ν. 4670/2020 (συν.37 αριθ. πρωτ.6943/19-05-2021)

6.11 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν.4670/2020 (συν.38 αριθ. πρωτ.6959/19-05-2021)

6.12 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.39 αριθ. πρωτ.962/20-05-2021)

6.13 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.40 αριθ. πρωτ.963/20-05-2021)

6.14 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τα Θεματολόγια Συνεδριάσεων Δ.Σ. (συν.41 αριθ. πρωτ.1071/07-06-2021)

6.15 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την κατάργηση του 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ (συν.42 αριθ. πρωτ.1077/08-06-2021)

6.16 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.43 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)