ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ  ΜΕΧΡΙ 72 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού μπορούν να υπαχθούν σε διακανονισμό των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2020, σε 72 κατ’ ανώτατο δόσεις, προκειμένου να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα και να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή των οφειλών τους, υπό τους κάτωθι όρους:

  • Εφάπαξ καταβολή εισφορών χρονικού διαστήματος 1/1/2021-31/7/2021.
  • Μηνιαίες δόσεις έως 72 κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς τόκο δόσεων.
  • Έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τελών και τόκων, όπως υπολογίζονται έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, σε ποσοστό 100%.
  • Το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ για οφειλές έως 1000 ευρώ και στα 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1000 ευρώ.
  • Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα αναγράφεται ότι εξακολουθούν να είναι άνεργοι και δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr
  • Να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έως την 19/8/2021 (δηλαδή υποβολή αίτησης διακανονισμού και αποπληρωμή εισφορών διαστήματος 1/1/2021-31/7/2021).

Δικαίωμα υπαγωγής στο διακανονισμό, υπό τους ανωτέρω όρους, έχουν όσοι απώλεσαν προηγούμενη ρύθμιση (π.χ. 120 δόσεις) ή δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αίτημα διακανονισμού. Επισημαίνεται ότι ανεξαρτήτως αν έχει προηγηθεί αίτηση διακανονισμού των οφειλών, η οποία είναι εκκρεμής, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης έως 19/8/2021, με ταυτόχρονη καταβολή εισφορών έτους 2021.

Εφιστάται η προσοχή στα εξής :

  • Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται μόνο ΜΙΑ φορά.
  • Αν δεν καταβληθούν δύο δόσεις του διακανονισμού, καθώς και τα τρέχοντα η ρύθμιση χάνεται.
  • Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, αναβιώνουν όλες οι προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη κ.ά.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 210 7264700 -επιλογή 3 και στη συνέχεια 2.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ