ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/30-06-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.1232/29-06-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1244/29-06-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1241/29-06-2021)

3.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1242/29-06-2021)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1243/29-06-2021)

3.5 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.6 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

3.6 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την αναστολή περίθαλψης ασφαλισμένων με εργασιακή κατάσταση “ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ” (συν.7 αριθ. πρωτ.1246/29-06-2021)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.1233/29-06-2021)

4.2 Αιτήματα φορέων Υγείας για σύμβαση με τον Οργανισμό (συν.9 αριθ. πρωτ.1234/29-06-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-06-2021 έως 20-06-2021 και από 21-06-2021 έως 27-06-2021 (συν.10 αριθ. πρωτ.1235/29-06-2021)

5.2 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

5.3 Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.1052/03-06-2021)

5.4 Σχετικά με την επιβράβευση υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ.640/23-03-2021)

5.5 Σχετικά με τη αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού (συν.14 αριθ. πρωτ.630/23-03-2021)

5.6 Έγκριση Κανονισμού Προμήθειων (συν.15 αριθ. πρωτ.1061/03-06-2021)

5.7 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.16 αριθ. πρωτ.1060/03 -06-2021)

5.8 Έρευνα ποιότητας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (συν.17 αριθ. πρωτ.1130/10-6-2021)

5.9 Ενημέρωση σχετικά με την αναπροσαρμογή επιτοκίου λογαριασμών ευρώ (συν.18 αριθ. πρωτ.8237/11-6-2021)

5.10 Σχετικά με την παραλαβή έργου GDPR (συν.19 αριθ. πρωτ.1211/23-06-2021)

5.11 Συμπεράσματα της πρώτης αξιολόγησης των ηχογραφημένων κλήσεων (συν.20 αριθ. πρωτ.1221/24-06-2021)

5.12 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής αποδοχών σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ. 1236/29-06-2021)

5.13 Σχετικά με την καταβολή επιδόματος αδείας (συν.22 αριθ. πρωτ. 1237/29-06-2021)

5.14 Σχετικά με την πρόσληψη υπαλλήλου υποδοχής και φύλαξης (συν.23 αριθ. πρωτ.1239/29-06-2021)

5.15 Εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης (συν.24 αριθ. πρωτ. 1238/29-06-2021)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διενέργεια rapid test (συν.25 αριθ. πρωτ.1144/14-06-2021)

6.2 Απάντηση στην επιστολή μέλους του Δ.Σ σχετικά με τη διενέργεια rapid test (συν.26 αριθ. πρωτ.1186/17-06-2021)

6.3 Επιστολή μέλους του Δ.Σ σχετικά με καταλογισμούς (συν.27 αριθ. πρωτ.1161/16-06-2021)

6.4 Απάντηση στην επιστολή μέλους του Δ.Σ σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παρ.5 του Καταστατικού (συν.28 αριθ. πρωτ.1220/24-06-2021)

6.5 Επιστολή μέλους του Δ.Σ σχετικά με κατασκηνωτικό επίδομα (συν.29 αριθ. πρωτ.1219/24-06-2021)

6.6 Επιστολή μέλους του Δ.Σ σχετικά με τη χορήγηση μονογονεϊκού επιδόματος (συν.30 αριθ. πρωτ.1226/28-06-2021)

6.7 Σχετικά με την υπαγωγή των συνταξιούχων-μελών της ΕΤΗΠΤΑ στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.31 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

6.8 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.32 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

6.9 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.33 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)