ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34/12-07-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Σχετικά με διεξαγωγή ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (συν.1 αριθ. πρωτ.1310/09-07-2021)

2.2 Σχετικά με εκδίκαση υποθέσεων στο ΣτΕ (συν.2 αριθ. πρωτ.1290/06-07-2021)

2.3 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού απαίτησης του ΕΔΟΕΑΠ από την ειδική εκκαθάριση Εταιρείας (συν.3 αριθ. πρωτ.1280/06-07-2021)

Θέμα 3ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

3.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.4 αριθ. πρωτ.1268/06-07-2021)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1 Μεταβολές (συν.5 αριθ. πρωτ.1279/06-07-2021)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1281/06-07-2021)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.1285/06-07-2021)

4.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ.1286/06-07-2021)

4.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.9 αριθ. πρωτ.1291/06-07-2021)

4.6 Αναστολή καταβολής προσωρινής επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.10 αριθ. πρωτ.1292/06-07-2021)

Θέμα  5ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.1269/06-07-2021)

5.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ.1270/06-07-2021)

5.3 Ανάθεση γνωμοδότησης επι των διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Υγείας (συν.13 αριθ. πρωτ.1295/06-07-2021)

5.4 Αιτήματα φορέων Υγείας για σύμβαση με τον Οργανισμό (συν.14 αριθ. πρωτ.1234/29-06-2021)

5.5 Σχετικά με την αποζημίωση Δημόσιων Νοσοκομείων για εξετάσεις ασφαλισμένων (συν.15 αριθ. πρωτ.1276/06-07-2021)

5.6 Επόμενα βήματα προγράμματος Πνοή Ζωής (συν.16 αριθ. πρωτ.1284/06-07-2021)

5.7 Ενημέρωση νέων πακέτων Ιδιωτικής Κλινικής (συν.17 αριθ. πρωτ.1282/06-07-2021)

5.8 Σχετικά με επανεξέταση αιτημάτων κατασκηνωτικού επιδόματος (συν.18 αριθ. πρωτ. 1293/06-07-2021)

Θέμα 6ο: Διάφορα Θέματα

6.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-06-2021 έως 20-06-2021, από 21-06-2021 έως 27-06-2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.1235/29-06-2021)

6.2 Ενημέρωση σχετικά με την αναπροσαρμογή επιτοκίου λογαριασμών ευρώ (συν.20 αριθ. πρωτ.8237/11-6-2021)

6.3 Σχετικά με την καταβολή επιδόματος αδείας (συν.21 αριθ. πρωτ. 1237/29-06-2021)

6.4 Εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης (συν.22 αριθ. πρωτ. 1238/29-06-2021)

6.5 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουνίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.23 αριθ. πρωτ. 1271/06-07-2021)

6.6 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουνίου 2021 (συν.24 αριθ. πρωτ.1283/06-07-2021)

6.7 Εκσυγχρονισμός φυσικοθεραπευτηρίου ΕΔΟΕΑΠ 2021 (συν.25 αριθ. πρωτ.1288/06-07-2021)