ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/15-07-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Ανακοινώσεις – Θέματα Προέδρου  Μέρος Α.

2.1 Σχετικά με διεξαγωγή ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (συν.1 αριθ. πρωτ.1320/14-07-2021)

2.2 Σχετικά με το θεματολόγιο της Γενικής Συνέλευσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1329/14-07-2021)

Θέμα 3ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

3.1 Ενημερωτικό σημείωμα Εσόδων (συν.3 αριθ. πρωτ.1321/14-07-2021)

3.2 Ρύθμιση οφειλών Νόμου 4779/2021 (άρθρο 50, § 4), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4816/2021 (άρθρο 23) σε έως 72 δόσεις (συν.4 αριθ. πρωτ.1322/14-07-2021)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1 Μεταβολές (συν.5 αριθ. πρωτ.1337/14-07-2021)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1327/14-07-2021)

4.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.7 αριθ. πρωτ.1338/14-07-2021)

4.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.1328/14-07-2021)

4.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.9 αριθ. πρωτ.1339/14-07-2021)

4.6 Αίτηση για νέα προκαταβολή επικουρήσεων (συν.10 αριθ. πρωτ.1340/14-07-2021)

Θέμα  5ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.1323/14-07-2021)

5.2 Σχετικά με επανεξέταση αιτημάτων κατασκηνωτικού επιδόματος (συν.12 αριθ. πρωτ. 1293/06-07-2021)

5.3 Αιτήματα φορέων Υγείας για σύμβαση με τον Οργανισμό (συν.13 αριθ. πρωτ.1334/14-07-2021)

Θέμα 6ο: Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με αίτημα ιατρού για χορήγηση πορίσματος επιτροπής καταγγελιών (συν.14 αριθ. πρωτ.1303/08-07-2021)

6.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-06-2021 έως 20-06-2021, από 21-06-2021 έως 27-06-2021, από 28-06-2021 έως 04-07-2021 και από 05-07-2021 έως 11-07-2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.1324/14-07-2021)

6.3 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 (συν.16 αριθ. πρωτ.1336/14-07-2021)

6.4 Σχετικά με την απεγκατάσταση και καταστροφή του παλαιού μαστογράφου του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1325/14-07-2021)

6.5 Σχετικά με την προμήθεια λογισμικού για τη συνταγογράφηση των ιατρών του ΕΔΟΕΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (συν.18 αριθ. πρωτ.1335/14-07-2021)

6.6 Σχετικά με την ανακαίνιση του 5ου ορόφου του κτηρίου επι της οδού Ορμινίου (συν.19 αριθ. πρωτ.1330/14-07-2021)

6.7 Ενημέρωση σχετικά με την αναπροσαρμογή επιτοκίου λογαριασμών ευρώ (συν.20 αριθ. πρωτ.8237/11-6-2021)

6.8 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουνίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.21 αριθ. πρωτ. 1271/06-07-2021)

6.9 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουνίου 2021 (συν.22 αριθ. πρωτ.1283/06-07-2021)

6.10 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.23 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

6.11 Έρευνα ποιότητας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (συν.24 αριθ. πρωτ.1130/10-6-2021)

6.12 Συμπεράσματα της πρώτης αξιολόγησης των ηχογραφημένων κλήσεων (συν.25 αριθ. πρωτ.1221/24-06-2021)

6.13 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Μαΐου και Ιουνίου (συν.26 αριθ. πρωτ.1326/13-07-2021)

6.14 Απόδοση Χαρτοφυλακίου (συν.27 αριθ. πρωτ. 9848/13-07-2021)

6.15 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.28 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

6.16 Εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης (συν.29 αριθ. πρωτ. 1238/29-06-2021)

6.17 Σχετικά με την παραλαβή έργου GDPR (συν.30 αριθ. πρωτ.1211/23-06-2021)

6.18 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας ιατρικών περιστατικών (συν.31 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

6.19 Σχετικά με προμήθεια οδοντιατρικών υλικών (συν.32 αριθ. πρωτ.1331/14-07-2021)

 Θέμα 7ο: Ανακοινώσεις-Θέματα κ. Προέδρου Μέρος Β.

7.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου (συν.33 αριθ. πρωτ.1332/14-07-2021)

7.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με κατασκηνωτικό επίδομα (συν.34 αριθ. πρωτ.1219/24-06-2021)

7.3 Επιστολές μέλους του Δ.Σ. σχετικά με διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.35 αριθ. πρωτ.1248/30-06-2021)& (συν.36 αριθ. πρωτ.1249/01-07-2021)

7.4 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.37 αριθ. πρωτ.1252/01-07-2021)

7.5 Eνημέρωση σχετικά με την υπόθεση ασφαλισμένης του Οργανισμού μας (συν.38 αριθ. πρωτ.1289/06-07-2021)

7.6 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με πιστοποιημένους συνεργάτες της Ζoom στην Ελλάδα (συν.39 αριθ. πρωτ.1312/12-07-2021)

7.7 Σχετικά με την υπαγωγή των συνταξιούχων-μελών της ΕΤΗΠΤΑ στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.40 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

7.8 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.41 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

7.9 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.42 αριθ. πρωτ.1228/28-06-2021)

7.10 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.43 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)