ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/19-07-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα  Οικονομικών και Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020  (συν.1 αριθ. πρωτ.1336/14-07-2021)

Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Αιτήματα φορέων Υγείας για σύμβαση με τον Οργανισμό (συν.2 αριθ. πρωτ.1334/14-07-2021) 

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Σχετικά με αίτημα ιατρού για χορήγηση πορίσματος επιτροπής καταγγελιών (συν.3 αριθ. πρωτ.1303/08-07-2021)

4.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-06-2021 έως 20-06-2021, από 21-06-2021 έως 27-06-2021, από 28-06-2021 έως 04-07-2021 και από 05-07-2021 έως 11-07-2021 (συν.4 αριθ. πρωτ.1324/14-07-2021)

4.3 Σχετικά με την απεγκατάσταση και καταστροφή του παλαιού μαστογράφου του Οργανισμού (συν.5 αριθ. πρωτ.1325/14-07-2021)

4.4 Σχετικά με την προμήθεια λογισμικού για τη συνταγογράφηση των ιιατρών του ΕΔΟΕΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (συν.6 αριθ. πρωτ.1335/14-07-2021)

4.5 Σχετικά με την ανακαίνιση του 5ου ορόφου του κτηρίου επι της οδού Ορμινίου (συν.7 αριθ. πρωτ.1330/14-07-2021)

4.6 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουνίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.8 αριθ. πρωτ. 1271/06-07-2021)

4.7 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουνίου 2021 (συν.9 αριθ. πρωτ.1283/06-07-2021)

4.8 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Μαΐου και Ιουνίου (συν.10 αριθ. πρωτ.1326/13-07-2021)

4.9 Απόδοση Χαρτοφυλακίου (συν.11 αριθ. πρωτ. 9848/13-07-2021)

4.10 Σχετικά με την παραλαβή έργου GDPR (συν.12 αριθ. πρωτ.1211/23-06-2021)

4.11 Σχετικά με προμήθεια οδοντιατρικών υλικών (συν.13 αριθ. πρωτ.1331/14-07-2021)

4.12 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.14 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

 Θέμα 5ο : Ανακοινώσεις-Θέματα κ. Προέδρου