ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/22-07-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020  (συν.1 αριθ. πρωτ.1336/14-07-2021)

2.2 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.2 αριθ. πρωτ.1356/21-07-2021)

2.3 Εκδοθείσα Κ.Υ.Α. για το μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από 15/6/2020 έως 30/09/2021 (συν.3 αριθ. πρωτ.1359/21-07-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1365 /21-07-2021)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1366/21-07-2021)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1367/21-07-2021)

3.4 Αναπροσαρμογή ποσού επικουρικής σύνταξης λόγω αλλαγής νομοθεσίας και καταβολή αναδρομικών (συν.7 αριθ. πρωτ.1368/21-07-2021)

3.5 Αίτηση για αναδρομική καταβολή προσωρινής επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας (συν.8 αριθ. πρωτ.1369/21-07-2021)

3.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.9 αριθ. πρωτ.1370/21-07-2021)

3.7 Αίτηση για προκαταβολή επικουρήσεων (συν.10 αριθ. πρωτ.1371/21-07-2021)

3.8 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (συν.11 αριθ. πρωτ.1364/21-07-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.1357/21-07-2021)

4.2 Σχετικά με επανεξέταση αιτημάτων κατασκηνωτικού επιδόματος (συν.13 αριθ. πρωτ.1372/21-07-2021)

4.3 Σχετικά με πρόσθετες ιατρικές πράξεις (συν.14 αριθ. πρωτ.1363/21-07-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα 

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 12-07-2021 έως 18-07-2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.1358/21-07-2021)

5.2 Σχετικά με προτάσεις παραδοχών της Λειτουργίας για την Αναλογιστική Μελέτη (συν.16 αριθ. πρωτ.1373/21-07-2021)

5.3 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας Οδοντιατρικών Περιστατικών (συν.17 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

5.4 Σχετικά με την ανακαίνιση του 5ου ορόφου του κτηρίου επί της οδού Ορμινίου (συν.18 αριθ. πρωτ.1330/14-07-2021)

5.5 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουνίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.19 αριθ. πρωτ. 1271/06-07-2021)

5.6 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουνίου 2021 (συν.20 αριθ. πρωτ.1283/06-07-2021)

5.7 Ενημέρωση σχετικά με παραίτηση υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.1352/19-7-2021)

5.8 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Μαΐου και Ιουνίου (συν.22 αριθ. πρωτ.1326/13-07-2021)

5.9 Απόδοση Χαρτοφυλακίου (συν.23 αριθ. πρωτ. 9848/13-07-2021)

5.10 Σχετικά με την παραλαβή έργου GDPR (συν.24 αριθ. πρωτ.1211/23-06-2021)

5.11 Σχετικά με προμήθεια οδοντιατρικών υλικών (συν.25 αριθ. πρωτ.1331/14-07-2021)

5.12 Εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης (συν.26 αριθ. πρωτ. 1238/29-06-2021)

5.13 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.27 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

5.14 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.28 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

5.15 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.29 αριθ. πρωτ.1360/21-07-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

61.Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με ανακοίνωση της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π) (συν.30 αριθ. πρωτ.10269 /20-7-2021)

6.2 Επιστολή μέλους της Δ.Σ. σχετικά με κατασκηνωτικό επίδομα (συν.31 αριθ. πρωτ.1219/24-06-2021)

6.3 Επιστολές μέλους του Δ.Σ. σχετικά με διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.32 αριθ. πρωτ.1248/30-06-2021)& (συν.33 αριθ. πρωτ.1249/01-07-2021)

6.4 Επιστολή μέλους της Δ.Σ. σχετικά με τη διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.34 αριθ. πρωτ.1252/01-07-2021)

6.5 Eνημέρωση σχετικά με την υπόθεση ασφαλισμένης του Οργανισμού μας (συν.35 αριθ. πρωτ.1289/06-07-2021)

6.6 Επιστολή μέλους της Δ.Σ. σχετικά με πιστοποιημένους συνεργάτες της Ζoom στην Ελλάδα (συν.36 αριθ. πρωτ.1312/12-07-2021)

6.7 Σχετικά με την υπαγωγή συνταξιούχων στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.37 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

6.8 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.38 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

6.9 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.39 αριθ. πρωτ.1228/28-06-2021)

6.10 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.40 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)