ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38/26-07-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικό Θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.1 αριθ. πρωτ.1384/23-07-2021)

2.2 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου (συν.2 αριθ. πρωτ.1385/23-07-2021)

2.3 Σύμβαση με ιδιωτικά θεραπευτήρια (Δ.Υ)

2.4 Ολοκλήρωση εκκαθάρισης ιδιωτικού θεραπευτηρίου (Δ.Υ)

Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα

3.1 Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 (συν.3 αριθ. πρωτ.1394/23-07-2021)

3.2 Προϋπολογισμός 2022 (συν.4 αριθ. πρωτ.1393/23-07-2021)

3.3 Ενημέρωση επι των οικονομικών πεπραγμένων (συν.5 αριθ. πρωτ.1388 /23-07-2021)

3.4 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου κατά covid -19 στα ΜΜΕ (συν.6 αριθ. πρωτ.1390/23-07-2021)

3.5 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας Οδοντιατρικών Περιστατικών (συν.7 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

3.6 Αίτηση διακανονισμού για τοποθέτηση εμφυτεύματος (συν.8 αριθ. πρωτ.1391/23-07-2021)

3.7 Σχετικά με την καταβολή επιδόματος ισολογισμού (συν.9 αριθ. πρωτ.1392/23-07-2021)

3.8 Αναστολή καταβολής επικουρικής σύνταξης λόγω εργασίας (συν.10 αριθ. πρωτ.1389/23-07-2021)

3.9 Ενημέρωση περί καταλόγου ασφαλισμένων εχόντων ενεργό ασφαλιστικό δεσμό (Δ.Υ)

3.10 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.11 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

 Θέμα 4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με ανακοίνωση της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π) (συν.12 αριθ. πρωτ.10269 /20-7-2021)

4.2 Επιστολές μέλους του Δ.Σ. σχετικά με διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.13 αριθ. πρωτ.1248/30-06-2021)& (συν.14 αριθ. πρωτ.1249/01-07-2021)

4.3 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.15 αριθ. πρωτ.1252/01-07-2021)

4.4 Eνημέρωση σχετικά με την υπόθεση ασφαλισμένης του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.1289/06-07-2021)

4.5 Σχετικά με την υπαγωγή συνταξιούχων στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

4.6 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.18 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

4.7 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.1228/28-06-2021)

4.8 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.20 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)