ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39/28-07-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Διάφορα Θέματα Μέρος Α.

2.1 Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (συν.1 αριθ. πρωτ.1407/27-07-2021)

2.2 Κατάλογος ασφαλισμένων με δυνατότητα συμμέτοχης στην επικείμενη Γενική Συνέλευση (Δ.Υ)

2.3 Σχετικά με τη συμπλήρωση του Θεματολογίου της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1401/27-07-2021)

2.4 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη διακοπή περίθαλψης ανέργων με οφειλές και ασφαλισμένων με αίτημα για καταβολή ασφαλίστρου που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις (συν.3 αριθ. πρωτ.1409/27-07-2021)

2.5 Σύμβαση με ιδιωτικά θεραπευτήρια (συν.4 αριθ. πρωτ.1415/27-07-2021)

2.6 Ολοκλήρωση εκκαθάρισης ιδιωτικού θεραπευτηρίου (Δ.Υ.)

2.7 Σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού για την προμήθεια του Υπερηχοτομογράφου και Ψηφιακού Μαστογράφου (συν.5 αριθ. πρωτ.1408/27-07-2021)

2.8 Τροποποίηση ΑΔΣ 10/27-02-2019 (Δ.Υ.)

2.9 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής -δάνειου σε υπαλλήλους του Οργανισμού (συν.6 αριθ. πρωτ.1400/27-07-2021)

 Θέμα 3ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

3.1 Απαιτήσεις ΕΔΟΕΑΠ από διαφορές με τον e-ΕΦΚΑ για ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων (εργατικές-εργοδοτικές), περιόδου 12/2017 έως 3/2018 (συν.7 αριθ. πρωτ.1406/27-07-2021)

3.2 Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις του οργανισμού που έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ (συν.8 αριθ. πρωτ.1410/27-07-2021)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1 Μεταβολές (συν.9 αριθ. πρωτ.1411/27-07-2021)

4.2 Διακοπή χορήγησης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.10 αριθ. πρωτ.1412/27-07-2021)

4.3 Αναστολή καταβολής επικουρικής σύνταξης και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρήσεων λόγω εργασίας (συν.11 αριθ. πρωτ.1413/27-07-2021)

4.4 Ένσταση κατά Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με υπολογισμό τόκων στεγαστικής παροχής και αίτημα για αναδρομική καταβολή επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας (συν.12 αριθ. πρωτ.1414/27-07-2021)

Θέμα  5ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.13 αριθ. πρωτ.1402/27-07-2021)

 Θέμα 6ο : Διάφορα Θέματα Μέρος Β.

6.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-07-2021 έως 25-07-2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.1403/27-07-2021)

6.2 Σχετικά με την καταβολή επιδόματος ισολογισμού 2020 (συν.15 αριθ. πρωτ.1392/23-07-2021)

6.3 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου κατά covid -19 στα ΜΜΕ (συν.16 αριθ. πρωτ.1390/23-07-2021)

6.4 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας διάφορων περιστατικών (συν.17 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

6.5 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

6.6 Σχετικά με τη λήξη μισθωτηρίου ακινήτου επι της οδού Χαρ. Τρικούπη (συν.19 αριθ. πρωτ.1404/27-07-2021)

6.7 Σχετικά με την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης VoIP τηλεφωνικού κέντρου (συν.20 αριθ. πρωτ.1405/27-07-2021)

6.8 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.21 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

 Θέμα 7ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

7.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με ανακοίνωση της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π) (συν.22 αριθ. πρωτ.10269 /20-7-2021)

7.2 Επιστολές μέλους του Δ.Σ. σχετικά με διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.23 αριθ. πρωτ.1248/30-06-2021)& (συν.24 αριθ. πρωτ.1249/01-07-2021)

7.3 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.25 αριθ. πρωτ.1252/01-07-2021)

7.4 Eνημέρωση σχετικά με την υπόθεση ασφαλισμένης του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.1289/06-07-2021)

7.5 Σχετικά με την υπαγωγή των συνταξιούχων-μελών της ΕΤΗΠΤΑ στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.27 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

7.6 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.28 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

7.7 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (Δ.Υ.)

7.8 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.29 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)