ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/26-08-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1477/25-08-2021)

2.2 Αίτημα παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας τέκνου λόγω αναπηρίας (συν.2 αριθ. πρωτ.1470/25-08-2021)

2.3 Κατάσταση ασφαλισμένων που δικαιούνται συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της 31-8-2021 (συν.3 αριθ. πρωτ.1478/25-08-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ.1466/25-08-2021)

3.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εκκαθάριση συνταγών ΦΥΚ Δημόσιων Νοσοκομείων έως 31-12-2020 (συν.5 αριθ. πρωτ.1469/25-08-2021)

 Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Έγκριση δαπανών Γενικής Συνέλευσης (συν.6 αριθ. πρωτ.1467/25-08-2021)

4.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εμβολιασμό των εργαζομένων κατά Covid-19 και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Δ.Υ.)

4.3 Σχετικά με την προμήθεια φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων και ειδών (συν.7 αριθ. πρωτ.1468/25-08-2021)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο του Οργανισμού, για παράσταση κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης κατά ποινικής απόφασης ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ποινικό Τμήμα) (συν.8 αριθ. πρωτ.1475/25-08-2021)

5.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά ειδικό θέμα ΤΥΠ (συν.9 αριθ. πρωτ.1471/25-08-2021)

5.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με εργασίες ΕΔΟΕΑΠ για την ΚΥΑ ΦΕΚ 3449/2021 (συν.10 αριθ. πρωτ.1472/25-08-2021)

5.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την ανανέωση της ασφάλισης της Ευθύνης των Στελεχών της Διοίκησης (συν.11 αριθ. πρωτ.1476/25-08-2021)

5.5 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με κάλυψη δαπάνης για τη διενέργεια Rapid test Covid-2019 σε προληπτική βάση, των εργαζομένων-ασφαλισμένων, οι οποίοι επιστρέφουν από διακοπές (συν.12 αριθ. πρωτ.1473/25-08-2021)

5.6 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.1474/25-08-2021)