ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Θέμα: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 19, 20, 21, 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2021».

 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη δέκα (10) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ και πέντε (5) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τριετή θητεία, καθώς και ισάριθμων αναπληρωματικών αυτών, θα διενεργηθούν από 19, 20, 21, 22, 23 έως και 24 Νοεμβρίου 2021,  σύμφωνα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ που ελήφθη στην αριθ.48/07-10-2021 Συνεδρίαση  και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Καταστατικού.

Ειδικότερα, οι εκλογές θα διεξαχθούν την Παρασκευή 19, Σάββατο 20, Κυριακή 21, Δευτέρα 22, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, στην έδρα του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα (κτήριο Γ. Σισίνη 18 & Ηριδανού – 1ος όροφος και κτήριο Ορμινίου 38 & Ηριδανού – ισόγειο), καθώς και στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 43 – 5ος όροφος).

Οι εκλογές θα γίνουν με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και των συνταξιούχων αμέσων μελών του Οργανισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΔΟΕΑΠ μέχρι την 31η  Οκτωβρίου 2021.

Οι αρχαιρεσίες αυτές θα διεξαχθούν με τρεις διακριτούς τρόπους, αναλόγως της προτίμησης κάθε ασφαλισμένου α) διά ζώσης, για όσους το επιθυμούν, με την προϋπόθεση να είναι εμβολιασμένοι ή να έχουν ισχύον πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αποφυγή διασποράς του covid-19. Οι μη εμβολιασμένοι  δύνανται να ψηφίσουν διά ζώσης, αρκεί να προσκομίσουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ (PCR έως και προ 72 ωρών της προσέλευσής τους ή rapid έως προ 48 ωρών – η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να αλλάξει μετά από τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ), β) ηλεκτρονικά για όσους το επιθυμούν, κατόπιν δήλωσής τους όπως ορίζεται παρακάτω και γ) με επιστολική ψήφο, για όσους το  επιθυμούν, κατόπιν δήλωσής τους όπως ορίζεται παρακάτω.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από δικηγόρους-μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που διορίζονται για το σκοπό αυτό. Το έργο αυτών θα υποβοηθηθεί από ασφαλισμένους-μέλη του Οργανισμού, κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των ανέργων μελών του.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στην έδρα του Οργανισμού στην Αθήνα και στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη, είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipopsifioi2021@edoeap.gr, μέχρι τη Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16:00. Κάθε υποψήφιος θα ενημερώνεται  για τον αριθμό πρωτοκόλλου του έλαβε η αίτηση υποψηφιότητάς του.

Η κάθε δήλωση υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΔΤ, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email και υπογραφή) και να αναφέρει εάν η υποψηφιότητα είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη.

Υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας για μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας για μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής, υπάρχουν διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΔΟΕΑΠ  www.edoeap.gr.

Εκλέξιμοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ είναι οι ασφαλισμένοι με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και οι συνταξιούχοι άμεσα μέλη του Οργανισμού που είναι καταχωρισμένοι στα μητρώα αυτού μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2021 σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Καταστατικού.

Υπάλληλοι του ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορούν να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν όσοι έχουν τουλάχιστον πενταετή ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Καταστατικού.

Οι υποψηφιότητες, που θα υποβληθούν, θα διαβιβαστούν στην Εφορευτική Επιτροπή την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, η οποία, σε συνεδρίασή της αυθημερόν, θα προβεί στην ανακήρυξη αυτών, γνωστοποιώντας τον κατάλογο των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, με ανάρτησή του στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ (www.edoeap.gr).

Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τις κάλπες, τις οποίες ελέγχει, κατάλογο των δικαιουμένων ψήφου μελών και επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων και φακέλων και κηρύσσει την 9η πρωινή της ορισθείσας ημέρας (19 Νοεμβρίου 2021), την έναρξη της ψηφοφορίας.

Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστή θέση περιλαμβάνονται τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τα δικαιούμενα ψήφου μέλη, που έχουν επιλέξει τη διά ζώσης ψηφοφορία, μπαίνουν στην αίθουσα ψηφοφορίας τμηματικά, κατά τη σειρά προσέλευσής τους (θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες για τη διά ζώσης ψηφοφορία) και, αφού βεβαιωθεί η εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο, παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους και ένα λευκό, με το φάκελό του, μονογραφημένο από το δικηγόρο της Εφορευτικής Επιτροπής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του ΕΔΟΕΑΠ, μπαίνουν σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους (παραβάν), ώστε να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Εκεί σημειώνουν με μελάνι, δίπλα στο όνομα των υποψηφίων, το σταυρό της προτίμησής τους. Ο αριθμός των υποψηφίων που δικαιούνται να επιλέξουν και των σταυρών που δικαιούνται να θέσουν είναι κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) για το Διοικητικό Συμβούλιο και πέντε (5) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ακολούθως τοποθετούν το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο και αφού τον κλείσουν, τον ρίχνουν στην ψηφοδόχο (κάλπη) και κατόπιν υπογράφουν στον εκλογικό κατάλογο, δίπλα στο όνομά τους και αποχωρούν.

Η ψηφοφορία αρχίζει στις 09.00 της ορισθείσας ημέρας (Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021) και διαρκεί μέχρι τις 19.00, συνεχίζεται δε κατά τις ίδιες ώρες των επόμενων ημερών (Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021) και λήγει την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19.00 αυτής. Η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί εάν υπάρχει ανάγκη μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των μελών που έχουν ήδη προσέλθει και περιμένουν για να ψηφίσουν.

Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει το πέρας της ψηφοφορίας και προβαίνει στη διαλογή των ψήφων. Οι φάκελοι, καθώς βγαίνουν από την ψηφοδόχο, αριθμούνται. Όσα ψηφοδέλτια δεν φέρουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής κρίνονται ως άκυρα. Εάν βρεθούν παραπάνω φάκελοι από τον αριθμό αυτών που ψήφισαν, ο δικηγόρος αφαιρεί στην τύχη όσους φακέλους πλεονάζουν και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει. Στη συνέχεια, εξάγονται από αυτούς τα ψηφοδέλτια, από τα οποία χαρακτηρίζονται άκυρα όσα φέρουν άλλα διακριτικά, τα οποία παραβιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, το απόρρητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους του επιτρεπόμενου αριθμού σταυρούς προτίμησης, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη ως έγκυρο. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια, καθώς και όσα θεωρήθηκαν άκυρα και τα λευκά αριθμούνται και μονογράφονται από το δικηγόρο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος σημειώνει, κάτω από τον τελευταίο σταυρό, το συνολικό αριθμό αυτών που υπάρχουν σε κάθε ψηφοδέλτιο.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία  θα διεξαχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), μέσω του  συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι ψηφοφόροι για να ψηφίσουν ηλεκτρονικά απαραίτητα πρέπει να έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και να έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι επιθυμούν να ψηφίσουν με τον τρόπο αυτό.

Η διαδικασία ψηφοφορίας ορίζεται επιγραμματικά ως εξής:

Ο ΕΔΟΕΑΠ:

  1. Φροντίζει για τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής.
  2. Συντάσσει τη λίστα των ψηφοφόρων που έχουν επιλέξει να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Η λίστα των ψηφοφόρων αποτελείται από τα ονοματεπώνυμά τους, τον ΑΦΜ και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Η είσοδος του κάθε ασφαλισμένου-ψηφοφόρου θα γίνει με τους κωδικούς του taxisnet και με πρόσθετη επιβεβαίωση μέσω του ΑΜΚΑ του ψηφοφόρου.

Οι ψηφοφόροι λαμβάνουν  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο καλούνται να ψηφίσουν.

Το μήνυμα περιέχει σύνδεσμο (link) που οδηγεί στο ψηφιακό παραπέτασμα μέσα στο οποίο προετοιμάζεται η ψήφος. Το παραπέτασμα θα ενεργοποιηθεί όταν η εφορευτική επιτροπή εκκινήσει την ψηφοφορία.

  • Η εφορευτική επιτροπή εκκινεί και στο τέλος λήγει την ψηφοφορία.
  • Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος και λαμβάνουν ψηφιακή απόδειξη της συμμετοχής τους.
  • Με το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή δίνει την εντολή για την αυτόματη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Η επικοινωνία των αρχών και των ψηφοφόρων με το πληροφοριακό σύστημα «Ζευς» γίνεται μέσω ενός απλού προγράμματος περιήγησης του παγκόσμιου ιστού (web browser), ενώ προστατεύεται όπως ακριβώς και οι οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου.

Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου.

Το απόρρητο της ψήφου είναι ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής,

Ο ψηφοφόρος ενημερώνεται όταν η ψηφοφορία είναι έτοιμη να αρχίσει. Το μήνυμα τον πληροφορεί για την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. Για κάθε αλλαγή που γίνεται λαμβάνει και νέο μήνυμα.

Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος στον ιστότοπο του συστήματος «Ζευς». Η διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά ακολουθώντας το σύνδεσμο αυτόν, εφόσον βέβαια η ψηφοφορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Διαφορετικά ο ψηφοφόρος ενημερώνεται αναλόγως.

Στην οθόνη του ψηφοφόρου εμφανίζεται ένα εισαγωγικό σημείωμα που περιγράφει τη διαδικασία υποβολής ψήφου. Η διαδικασία αποτελείται από δύο βήματα: την επιλογή των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και την υποβολή του ψηφοδελτίου.

Στο βήμα της επιλογής, εμφανίζεται στην οθόνη μια αναπαράσταση ενός ψηφοδελτίου, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Ο ψηφοφόρος συνθέτει διαδραστικά το ψηφοδέλτιο της επιλογής του.

Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο ψηφοφόρος προχωρά στην υποβολή του ψηφοδελτίου. Το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο κρυπτογραφείται στον τοπικό υπολογιστή του ψηφοφόρου και στη συνέχεια υποβάλλεται μέσω δικτύου στο σύστημα «Ζευς». Το σύστημα εκδίδει ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης της ψήφου σε μορφή απλού αρχείου κειμένου, την οποία ο ψηφοφόρος οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητη για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.

Η ηλεκτρονική κάλπη παραμένει ανοιχτή από την 9:00 της 19ης Νοεμβρίου έως την 19:00 της 24ης Νοεμβρίου 2021.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

Για  τη διευκόλυνση των δικαιούμενων ψήφου ασφαλισμένων, δίνεται και η δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, με επιστολική ψήφο, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Τα μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν έγκαιρα στον Οργανισμό, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekloges2021@edoeap.gr, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00, γνωστοποιώντας τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ) και την ταχυδρομική τους διεύθυνση.
  2. Ο ΕΔΟΕΑΠ θα ανοίξει ειδική ταχυδρομική θυρίδα, χωρίς πρόσβαση από οποιονδήποτε τρίτον πέραν των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα παραμείνει κλειστή έως την ημερομηνία και ώρα λήξης της διεξαγωγής των εκλογών.
  3. Με βάση τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο, μαζί με ένα λευκό ψηφοδέλτιο, θα αποσταλεί σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την άσκηση του δικαιώματος της επιστολής ψήφου.

Τα δύο αυτά ψηφοδέλτια (υποψηφίων και λευκό) θα αποσταλούν μαζί με δύο φακέλους –ένα λευκό φάκελο ψηφοφορίας και έναν απαντητικό– με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος,  συνοδευόμενα από τις εξής οδηγίες:

Όσοι θα συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω συνεχόμενες ενέργειες:

Θα επιλέξουν με σταυροδοσία έως 10 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως 5 υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Θα εσωκλείσουν μόνο το ψηφοδέλτιο στο λευκό φάκελο ψηφοφορίας, τον οποίο και θα κλείσουν. Ο λευκός φάκελος ψηφοφορίας ΔΕΝ πρέπει να φέρει ΚΑΝΕΝΑ διακριτικό.

Θα τοποθετήσουν το λευκό φάκελο ψηφοφορίας μαζί με μια φωτοτυπία ταυτότητας (ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ψηφοφόρου) μέσα στον απαντητικό φάκελο με το προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ τον οποίο θα αποστείλουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της ταχυδρομικής θυρίδας που θα αναγράφεται. Πάνω στον απαντητικό φάκελο ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και το επίθετο του αποστολέα.

  1. Κατά την τελευταία ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (24/11/2021) και την ώρα 17:00, η Εφορευτική Επιτροπή θα παραλάβει από την ταχυδρομική θυρίδα όλες τις επιστολές και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο που θα ενταχθεί στα Πρακτικά των εκλογών. Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή θα μεταφέρει τις επιστολές με το προπληρωμένο τέλος, στην αίθουσα διεξαγωγής της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, όπου θα ελεγχθεί αν οι αποστολείς των φακέλων που ψήφισαν με επιστολική ψήφο έχουν δικαίωμα ψήφου. Όσες επιστολές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα ανοιχθούν, αλλά θα φυλαχθούν σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο. Οι υπόλοιπες επιστολές θα αποσφραγισθούν, οι αποστολείς τους θα διαγραφούν από τον εκλογικό κατάλογο και οι εσώκλειστοι λευκοί φάκελοι ψηφοφορίας που περιέχουν το ψηφοδέλτιο θα σφραγισθούν από την Εφορευτική Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο με τους λοιπούς φακέλους ψηφοφορίας και θα ριχθούν, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ, στην κάλπη.
  2. Επισημαίνεται ότι για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας, η επιστολική ψήφος θα πρέπει να φτάσει στην ορισθείσα ταχυδρομική θυρίδα το αργότερο μέχρι την 24/11/2021 και ώρα 17:00. Επιστολές που θα φτάσουν μετά το χρονικό αυτό σημείο, δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής όλων των ψήφων (με φυσική παρουσία, ηλεκτρονικών, επιστολικών), συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή ενιαίο Πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται οι ψήφοι (σταυροί προτίμησης) που έλαβε κάθε υποψήφιος, τα άκυρα και τα λευκά, και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι τόσο για τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, κατ’ απόλυτη σειρά του αριθμού ψήφων που έλαβαν.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, μεταξύ υποψηφίων, για την κατάληψη της τελευταίας θέσης μέλους του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται άμεσα κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή, με την παρουσία των υποψηφίων αυτών ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναρτώνται άμεσα, στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ