ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ»

Σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητη η συμπλήρωση  και επικαιροποίηση των στοιχείων, των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις  ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου ή ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας κλπ , όπως ορίζονται στις διατάξεις του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ και του Ν4498/2017  που δεν έχουν μέχρι σήμερα επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους, καλούνται να ενεργήσουν το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου 2021.

Ο ασφαλισμένος με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους πιστοποίησης, εισέρχεται στην ασφαλιστική του καρτέλα. Αφού δηλώσει τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του, καλείται να συμπληρώσει ή να διορθώσει τα επιμέρους πεδία (στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, οικογενειακής κατάστασης, τηλέφωνα, email, διεύθυνση, κλπ). Ειδικότερα για τον IBAN, θα πρέπει να επισυνάπτεται σχετικό συνημμένο αρχείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπάρχει δυνατότητα καταβολής δαπανών υγείας που έχουν πραγματοποιηθεί, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Η συμπλήρωση των στοιχείων διευκολύνει  τους ίδιους τους ασφαλισμένους στην πρόσβασή τους στις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ και συμβάλλει καθοριστικά στη βελτιστοποίηση της  επικοινωνίας τους με τον Οργανισμό.

Το link της online εφαρμογής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ https://www.edoeap.gr/e-services/epikirosi.php

Οι εργοδότες των ως άνω  απασχολούμενων παρακαλούνται  να υπενθυμίσουν την αναγκαιότητα εισόδου στην εφαρμογή επικαιροποίησης στοιχείων σε όσους εκ των εργαζομένων τους δεν έχουν μέχρι σήμερα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες .

Η ενημέρωση αυτή χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε όλες τις περιπτώσεις νέων συμβάσεων συνεργασίας.