ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρατείνεται η περίθαλψη των συζύγων/συμβιούντων-έμμεσων μελών έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2021

Παρατείνεται έως 31/12/2021 η περίθαλψη των συζύγων/συμβιούντων-έμμεσων μελών του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Τα άμεσα μέλη του Οργανισμού καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματα ανανέωσης της περίθαλψης των συζύγων/συμβιούντων τους είτε ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφόρμας επικαιροποίησης στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών – η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού), είτε αποστέλλοντας το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (https://www.edoeap.gr/faq/) στο info@edoeap.gr.

Ο Τομέας Ασφάλισης θα επεξεργαστεί τα αιτήματα ανανέωσης περίθαλψης των παραπάνω έως τις 31/12/2021 και θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση σε κάθε ασφαλισμένο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα περίθαλψης των συζύγων/συμβιούντων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τα άμεσα μέλη καλούνται να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση, λίγο πριν από τη λήξη.