ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

 

Αθήνα 9/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΘΕΜΑ: « ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ »

 

Σας κοινοποιούμε την Α.Π. Ε/392/5-11-2021 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, σχετικά με την Υπαγωγή Δικαιούχων Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 165/2021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  (1η απόφαση) .

Μπορείτε να δείτε την εν λόγω απόφαση στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο: (Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια – Προβολή Πράξης (diavgeia.gov.gr)).

Σας ενημερώνουμε επίσης  ότι θα ακολουθήσει εντός του προσεχούς διαστήματος και 2η συμπληρωματική  αντίστοιχη απόφαση, όπου θα περιλαμβάνονται οι εργοδότες που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ. 31/27.10.2021 (ΦΕΚ 5020/Β΄/27.10.2021).

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ