ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

 

Αθήνα 22/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της από 10/11/2021 ανακοίνωσης του Οργανισμού, σας κοινοποιούμε την συμπληρωματική-τροποποιητική Α.Π. Ε/403/19-11-2021 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, σχετικά με την Υπαγωγή Δικαιούχων Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 165/2021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  (2η συμπληρωματική απόφαση) .

Μπορείτε να δείτε την εν λόγω απόφαση στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο: ΑΠΟΦΑΣΗ