ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/30-09-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΣ 45/27.9.2021) (συν.1 αριθ. πρωτ.1691/29-09-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

2.2 Κανονισμός Υγείας (συν.2 αριθ. πρωτ.1692/29-09-2021)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Σχετικά με τη διενέργεια των επερχόμενων αρχαιρεσιών με τη χρήση της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ (συν.3 αριθ. πρωτ.1676/27-09-2021)

4.2 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης υπαλλήλου του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας (συν.4 αριθ. πρωτ.1693/29-09-2021)

 Θέμα  5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Αρχαιρεσίες ΕΔΟΕΑΠ

5.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. επι της εισηγήσεως για τις αρχαιρεσίες στον Οργανισμό (συν.5 αριθ. πρωτ.1678/27-09-2021)

5.3 Παροχή πληρεξουσιότητας προς πληρεξούσιο δικηγόρο του Oργανισμού, για την εκπροσώπηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην διαδικασία υποχρεωτικής αρχικής διαμεσολάβησης (συν.6 αριθ. πρωτ.1694/29-09-2021)