ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 47/04-10-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΣ 45/27.9.2021) (συν.1 αριθ. πρωτ.1709/01-10-2021)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την εκ νέου ενεργοποίηση μητρώου κατόπιν αναστολής (συν.2 αριθ. πρωτ.1710/01-10-2021)                               

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Κανονισμός Υγείας (συν.3 αριθ. πρωτ.1711/01-10-2021)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με τη διενέργεια των επερχόμενων αρχαιρεσιών με τη χρήση της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ (συν.4 αριθ. πρωτ.1676/27-09-2021)

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-09-2021 έως 26-09-2021 (συν.5 αριθ.πρωτ.1703/01-10-2021)   

5.3 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ στο κτίριο επι της οδού Ορμινίου 38 (συν.6 αριθ. πρωτ.1544/03-09-2021)

5.4 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.7 αριθ. πρωτ.1554/07-09-2021)

5.5 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Σεπτέμβριο 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.8 αριθ. πρωτ.1704/01-10-2021)

5.6 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Αυγούστου (συν.9 αριθ. πρωτ.1658/24-09-2021)

5.7 Ενημέρωση για την έναρξη εργασιών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Α΄ τριμήνου (συν.10 αριθ. πρωτ.1679/27-09-2021)

5.8 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων και πεπραγμένων για το Α΄τρίμηνο 2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.1713/01-10-2021)

5.9 Σχετικά με συμβόλαιο συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων του Υποκαταστήματος Β. Ελλάδας (συν.12 αριθ. πρωτ.1705/29-09-2021)

5.10 Σχετικά με τον έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού (συν.13 αριθ. πρωτ.1712/01-10-2021)

5.11 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.14 αριθ. πρωτ.1706/01-10-2021)

5.12 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ (συν.15 αριθ. πρωτ.1644/01-10-2021)

5.13 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.1714/01-10-2021)

 Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Αρχαιρεσίες ΕΔΟΕΑΠ

6.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. επι της εισηγήσεως για τις αρχαιρεσίες στον Οργανισμό (συν.17 αριθ. πρωτ.1678/27-09-2021)

6.3 Επιστολή Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (συν.18 αριθ. πρωτ.14308/15-09-2021)

6.4 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.19 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

6.5 Σχετικά με τη διεξαγωγή της αρ. 46/30-09-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ (συν.20 αριθ. πρωτ.1697/30-09-2021)

6.6 Απολογισμός δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2021(συν.21 αριθ. πρωτ.1707/01-10-2021)

6.7 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2021(συν.22 αριθ. πρωτ.1708/01-10-2021)

6.8 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.23 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)