ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 48/07-10-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1722/06-10-2021)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1730/06-10-2021)

2.3 Ανακαθορισμός ποσού επικουρικής σύνταξης, οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1731/06-10-2021)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1737/06-10-2021)

2.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.5 αριθ. πρωτ.1733/06-10-2021)

2.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.1738/06-10-2021)

2.7 Αίτηση για προκαταβολή επικουρήσεων (συν.7 αριθ. πρωτ.1739/06-10-2021)

2.8 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία εκ νέου ενεργοποίησης μετά από αναστολή περίθαλψης (συν.8 αριθ. πρωτ.1742/06-10-2021)

2.9 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους που δεν εμφανίζουν εισφορές (Δ.Υ)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.1723/06-10-2021)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.1724/06-10-2021)

 Θέμα  4ο : Διάφορα Θέματα Α΄ Μέρος

4.1 Σχετικά με τον έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού (συν.11 αριθ. πρωτ.1712/01-10-2021)

4.2 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων ιατρών του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.1725/01-10-2021)

4.3 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ιατρού Λοιμωξιολόγου (συν.13 αριθ. πρωτ.1740/06-10-2021)

4.4 Πρακτικό επιτροπής για την πρόσληψη ιατρών παθολόγων και ορθοπεδικών (συν.14 αριθ. πρωτ.1735/06-10-2021)

4.5 Σχετικά με συμβόλαιο συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων του Υποκαταστήματος Β. Ελλάδας (συν.15 αριθ. πρωτ.1705/29-09-2021)

4.6 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.1714/01-10-2021)

4.7 Σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Λογιστήριο για διαγραφή υπολοίπων (συν.17 αριθ. πρωτ.1659/24-09-2021)

4.8 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.18 αριθ. πρωτ.1706/01-10-2021)

4.9 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (συν.19 αριθ. πρωτ.1726/06-10-2021)

4.10 Σχετικά με τη διενέργεια των επερχόμενων αρχαιρεσιών με τη χρήση της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ (συν.20 αριθ. πρωτ.1676/27-09-2021)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου Α΄ Μέρος

5.1 Αρχαιρεσίες ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ.1734/06-10-2021)                                                     

Θέμα  6ο: Διάφορα Θέματα Β΄ Μέρος

6.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-09-2021 έως 26-09-2021 και από 27-09-2021 έως 03-10-2021 (συν.22 αριθ. πρωτ.1727/06-10-2021) 

6.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ στο κτίριο επι της οδού Ορμινίου 38 (συν.23 αριθ. πρωτ.1544/03-09-2021)

6.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.24 αριθ. πρωτ.1554/07-09-2021)

6.4 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Σεπτέμβριο 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.25 αριθ. πρωτ.1704/01-10-2021)

6.5 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Αυγούστου (συν.26 αριθ. πρωτ.1658/24-09-2021)

6.6 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων και πεπραγμένων για το Α΄τρίμηνο 2021 (συν.27 αριθ. πρωτ.1713/01-10-2021)

6.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ (συν.28 αριθ. πρωτ.1644/01-10-2021)

6.8 Σχετικά με την παρακολούθηση προόδου υλοποίησης προτάσεων εσωτερικού ελέγχου (συν.29 αριθ. πρωτ.1575/08-09-2021)

6.9 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/01/2021-31/07/2021 (συν.30 αριθ. πρωτ.1728/06-10-2021)

6.10 Σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών (συν.31 αριθ. πρωτ.1741/06-10-2021)

6.11 Ενημέρωση σχετικά με εταιρεία παραγωγής (συν.32 αριθ. πρωτ.1743/06-10-2021)

Θέμα 7ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου Β΄Μέρος

7.1 Ενημέρωση σχετικά με καταλόγους συμμετεχόντων στην Γενική Συνέλευση που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. (συν.33 αριθ. πρωτ.1744/06-09-2021)

7.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. επι της εισηγήσεως για τις αρχαιρεσίες στον Οργανισμό (συν.34 αριθ. πρωτ.1678/27-09-2021)

7.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά ειδικό θέμα ΤΥΠ (συν.35 αριθ. πρωτ.1729/06-10-2021)

7.4 Επιστολή Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (συν.36 αριθ. πρωτ.14308/15-09-2021)

7.5 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.37 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

7.6 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διεξαγωγή της αρ. 46/30-09-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ (συν.38 αριθ. πρωτ.1697/30-09-2021)

7.7 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την επιβεβαίωση της παραποίησης οικονομικών καταστάσεων (συν.39 αριθ. πρωτ.1716/04-10-2021)

7.8 Απάντηση σε επιστολή μέλους Δ.Σ για τις οικονομικές καταστάσεις (συν.40 αριθ. πρωτ.1745/06-10-2021)

7.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με πρόγραμμα χρηματοδότησης ΜΜΕ (συν.41 αριθ. πρωτ.1721/05-10-2021)

7.10 Απολογισμός δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2021 (συν.42 αριθ. πρωτ.1707/01-10-2021)

7.11 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2021 (συν.43 αριθ. πρωτ.1708/01-10-2021)

7.12 Eνημέρωση σχετικά με πίνακα κατάταξης δανειστών (συν.44 αριθ. πρωτ.1732/06-10-2021)

7.13 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.45 αριθ. πρωτ.1545/03-09-2021)