ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/14-10-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοιου covid-19 (συν.1 αριθ. πρωτ.1764/12-10-2021)

2.2 Ρύθμιση οφειλών προς ΕΔΟΕΑΠ για εισφορές ασφαλισμένων περιόδου 12/2017 έως 03/2018 (συν.2 αριθ. πρωτ.1767/12-10-2021)

2.3 Ενημερωτικό σημείωμα Εσόδων (συν.3 αριθ. πρωτ.1765/12-10-2021)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ.1774/12-10-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1775/12-10-2021)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1776/12-10-2021)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.1777/12-10-2021)

3.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.8 αριθ. πρωτ.1779/12-10-2021)

3.6 Μείωση ποσοστού επικουρικής σύνταξης και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρικών συντάξεων λόγω ανάληψης εργασίας (συν.9 αριθ. πρωτ.1780/12-10-2021)

3.7 Αναπροσαρμογή ποσού επικουρικής σύνταξης λόγω αλλαγής νομοθεσίας και καταβολή αναδρομικών (συν.10 αριθ. πρωτ.1782/12-10-2021)

3.8 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνου λόγω αναπηρίας (συν.11 αριθ. πρωτ.1783/12-10-2021)

3.9 Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση ανάδοχου τέκνου (συν.12 αριθ. πρωτ.1784/12-10-2021)

3.10 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την παράταση ημερομηνίας λήξης ασφάλισης συζύγων/συμβιούντων αμέσων μελών (συν.13 αριθ. πρωτ.1785/12-10-2021)            

  Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.14 αριθ. πρωτ.1762/12-10-2021)

4.2 Σύμβαση με ιδιωτικά θεραπευτήρια (συν.15 αριθ. πρωτ.1781/12-10-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Έγκριση δαπάνης για σύναψη σύμβασης με εταιρεία για τη χρήση της ψηφιακής κάλπης, βάσει απόφασης Δ.Σ. για την προκήρυξη αρχαιρεσιών, καθώς και την έγκριση άλλων σχετικών δαπανών (Δ.Υ.)                                                                                                   

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-09-2021 έως 26-09-2021, από 27-09-2021 έως 03-10-2021 & από 04-10-2021 έως 10-10-2021 (συν.16 αριθ.πρωτ.1763/12-10-2021)                                                                                                                                             

5.3 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1714/01-10-2021)

5.4 Σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Λογιστήριο για διαγραφή υπολοίπων (συν.18 αριθ. πρωτ.1659/24-09-2021)

5.5 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.19 αριθ. πρωτ.1706/01-10-2021)

5.6 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.20 αριθ. πρωτ.1766/12-10-2021)

5.7 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (συν.21 αριθ. πρωτ.1726/06-10-2021)

5.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ στο κτίριο επι της οδού Ορμινίου 38 (συν.22 αριθ. πρωτ.1544/03-09-2021)

5.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ (συν.23 αριθ. πρωτ.1644/01-10-2021)

5.10 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.24 αριθ. πρωτ.1554/07-09-2021)

5.11 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Σεπτέμβριο 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.25 αριθ. πρωτ.1704/01-10-2021)

5.12 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Αυγούστου (συν.26 αριθ. πρωτ.1658/24-09-2021)

5.13 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Σεπτεμβρίου (συν.27 αριθ. πρωτ.1770/12-10-2021)

5.14 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων και πεπραγμένων για το Α΄τρίμηνο 2021 (συν.28 αριθ. πρωτ.1713/01-10-2021)

5.15 Έναρξη εργασιών εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Β΄ Τριμήνου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.1760/11-10-2021)

5.16 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/01/2021-31/07/2021 (συν.30 αριθ. πρωτ.1728/06-10-2021)

5.17 Σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών (συν.31 αριθ. πρωτ.1741/06-10-2021)

5.18 Ενημέρωση σχετικά με εταιρεία παραγωγής (συν.32 αριθ. πρωτ.1743/06-10-2021)

5.19 Σχετικά με αιτήσεις διακανονισμών για οδοντοτεχνικές και εμφυτευματολογικές εργασίες (συν.33 αριθ. πρωτ.1604/14-09-2021)

5.20 Σχετικά με την παρακολούθηση προόδου υλοποίησης προτάσεων εσωτερικού ελέγχου (συν.34 αριθ. πρωτ.1575/08-09-2021)

5.21 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021 (συν.35 αριθ. πρωτ.1768/12-10-2021)

5.22 Σχετικά με τη μη αναγνώριση προσαυξήσεων ΑΚΑ, ΑΚΕ και ΑΚΕΕΔ κάτω του ενός ευρώ (συν.36 αριθ. πρωτ.1769/12-10-2021)

Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Διαδικασία ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου (Δ.Υ.)             

6.2 Ενημερωτικό σημείωμα για την ανακοίνωση που αφορά στη διαδικασία των εκλογών (Δ.Υ.)                                                                                                                                   

6.3 Ενημέρωση σχετικά με καταλόγους συμμετεχόντων στην Γενική Συνέλευση που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. (συν.37 αριθ. πρωτ.1744/06-09-2021)

6.4 Επίσκεψη Πρόεδρου Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογραφίας στην Αθήνα (συν.38 αριθ. πρωτ.1772/12-10-2021)

6.5 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά ειδικό θέμα ΤΥΠ (συν.39 αριθ. πρωτ.1729/06-10-2021)

6.6 Επιστολή Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (συν.40 αριθ. πρωτ.14308/15-09-2021)

6.7 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.41 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

6.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διεξαγωγή της αρ. 46/30-09-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ (συν.42 αριθ. πρωτ.1697/30-09-2021)

6.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις 2018-2019 και 2020 (συν.43 αριθ. πρωτ.1716/04-10-2021)

6.10 Απάντηση σε επιστολή μέλους Δ.Σ για τις οικονομικές καταστάσεις (συν.44 αριθ. πρωτ.1745/06-10-2021)

6.11 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με πρόγραμμα χρηματοδότησης ΜΜΕ (συν.45 αριθ. πρωτ.1721/05-10-2021)

6.12 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με προετοιμασία εκλογών (συν.46 αριθ. πρωτ.1761/12-10-2021)

6.13 Απάντηση σε επιστολή μέλους Δ.Σ για την προετοιμασία εκλογών (συν.47 αριθ. πρωτ.1778/12-10-2021)

6.14 Σχετικά με εργατική υπόθεση – αγωγής κατά του Οργανισμού (συν.48 αριθ. πρωτ.1771/12-10-2021)

6.15 Απολογισμός δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2021 (συν.49 αριθ. πρωτ.1707/01-10-2021)

6.16 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2021 (συν.50 αριθ. πρωτ.1708/01-10-2021)

6.17 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.51 αριθ. πρωτ.1545/03-09-2021)

6.18 Σχετικά με τη δημιουργία ομάδας εθελοντών αλληλεγγύης (συν.52 αριθ. πρωτ.15868/04-10-2021)