ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51/20-10-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΣ 45/27.9.2021) (συν.1 αριθ. πρωτ.1817/19-10-2021)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1818/19-10-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1819/19-10-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1820/19-10-2021)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1821/19-10-2021)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.1827/19-10-2021)

3.6 Παράταση συνταξιοδότησης δικαιοδόχου λόγω αναπηρίας (συν.7 αριθ. πρωτ.1834/19-10-2021)

3.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ιλίου-Αγ. Αναργύρων) (συν.8 αριθ. πρωτ.1831/19-10-2021)

3.8 Σχετικά με χορήγηση επιδόματος ασθενείας εργαζομένων με  προϋπηρεσία μικρότερη του ενός έτους  (συν.9 αριθ. πρωτ.1833/19-10-2021)

3.9 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τις προϋποθέσεις συγκρότησης του εκλογικού σώματος (συν.10 αριθ. πρωτ.1832/19-10-2021)                                                                            

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.1809/19-10-2021)

4.2 Αιτήματα φορέων Υγείας για σύμβαση με τον Οργανισμό (συν.12 αριθ. πρωτ.1810/19-10-2021)

4.3 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με Κλινική και εκκρεμότητα σύμβασης με Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα (συν.13 αριθ. πρωτ.1825/19-10-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-09-2021 έως 26-09-2021, από 27-09-2021 έως 03-10-2021, από 04-10-2021 έως 10-10-2021 & από 11-10-2021 έως  17-10-2021 (συν.14 αριθ.πρωτ.1811/19-10-2021)  

5.2 Σχετικά με την παράταση νομιμοποίησης των εκπροσώπων του Οργανισμού στις Τράπεζες (συν.15 αριθ.πρωτ.1822/19-10-2021)

5.3 Σχετικά με την πρόσληψη νοσηλευτών (συν.16 αριθ.πρωτ.1812/19-10-2021)           

5.4 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής -δάνειου σε υπάλληλο του Οργανισμού   (συν.17 αριθ.πρωτ.1823/19-10-2021)

5.5 Σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.1741/06-10-2021)

5.6 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/01/2021-31/07/2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.1728/06-10-2021)

5.7 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.20 αριθ. πρωτ.1706/01-10-2021)

5.8 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.21 αριθ. πρωτ.1766/12-10-2021)      

5.9 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.1714/01-10-2021)

5.10 Καταστροφή παλαιού μηχανογραφικού εξοπλισμού με την διαδικασία της ανακύκλωσης (συν.23 αριθ. πρωτ.1813/19-10-2021)

5.11 Ορισμός Διαχειριστή, Αρμόδιου Συντονισμού και Εφορευτικής Επιτροπής για τις Ηλεκτρονικές Εκλογές ΕΔΟΕΑΠ (συν.24 αριθ. πρωτ.1829/19-10-2021)

5.12 Επιβράβευση στελεχών (συν.25 αριθ. πρωτ.1824/19-10-2021)

5.13 Σύναψη σύμβασης με εταιρεία τεχνικής υποστήριξης (συν.26 αριθ. πρωτ.1828/19-10-2021)

5.14 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (συν.27 αριθ. πρωτ.1726/06-10-2021)

5.15 Σχετικά με αιτήσεις διακανονισμών για οδοντοτεχνικές και εμφυτευματολογικές εργασίες (συν.28 αριθ. πρωτ.1604/14-09-2021)

5.16 Σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Λογιστήριο για διαγραφή υπολοίπων (συν.29 αριθ. πρωτ.1659/24-09-2021)

5.17 Σχετικά με τη μη αναγνώριση προσαυξήσεων ΑΚΑ, ΑΚΕ και ΑΚΕΕΔ κάτω του ενός ευρώ (συν.30 αριθ. πρωτ.1769/12-10-2021)

5.18 Επιστολή ιατρού – Απάντηση ιατρού του Οργανισμού (συν.31 αριθ. πρωτ.1790/13-10-2021) & (συν.32 αριθ. πρωτ.1807/19-10-2021)

5.19 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων και πεπραγμένων για το Α΄τρίμηνο 2021 (συν.33 αριθ. πρωτ.1713/01-10-2021)

5.20 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ στο κτίριο επι της οδού Ορμινίου 38 (συν.34 αριθ. πρωτ.1544/03-09-2021)

5.21 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ (συν.35 αριθ. πρωτ.1644/01-10-2021)

5.22 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.36 αριθ. πρωτ.1554/07-09-2021)

5.23 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Σεπτέμβριο 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.37 αριθ. πρωτ.1704/01-10-2021)

5.24 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Αυγούστου (συν.38 αριθ. πρωτ.1658/24-09-2021)

5.25 Έναρξη εργασιών εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Β΄ Τριμήνου 2021 (συν.39 αριθ. πρωτ.1760/11-10-2021)

5.26 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Σεπτεμβρίου (συν.40 αριθ. πρωτ.1770/12-10-2021)

5.27 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021 (συν.41 αριθ. πρωτ.1768/12-10-2021)

5.28 Απόδοση Χαρτοφυλακίου μηνός Σεπτεμβρίου (συν.42 αριθ. πρωτ.16802/14-10-2021)

5.29 Ενημέρωση σχετικά με εταιρεία παραγωγής (συν.43 αριθ. πρωτ.1743/06-10-2021)

5.30 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.44 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

5.31 Σχετικά με την παρακολούθηση προόδου υλοποίησης προτάσεων εσωτερικού ελέγχου (συν.45 αριθ. πρωτ.1575/08-09-2021)

5.32 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας Οδοντιατρικών Περιστατικών (συν.46 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ζητήματα εκλογικής διαδικασίας (συν.47 αριθ. πρωτ.1830/19-10-2021)

6.2 Ενημέρωση σχετικά με καταλόγους συμμετεχόντων στην Γενική Συνέλευση που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. (συν.48 αριθ. πρωτ.1744/06-09-2021)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά ειδικό θέμα ΤΥΠ (συν.49 αριθ. πρωτ.1729/06-10-2021)

6.4 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.50 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

6.5 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διεξαγωγή της αρ. 46/30-09-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ (συν.51 αριθ. πρωτ.1697/30-09-2021)

6.6 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τον αριθμό ασφαλισμένων και τη λίστα περιφέρειας-εξωτερικού (συν.52 αριθ.πρωτ.1795/15-10-2021)

6.7 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας (συν.53 αριθ.πρωτ.1797/18-10-2021)

6.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με διαδικασία εκλογών-ερωτήματα προς τον Τομέα Πληροφορικής (συν.54 αριθ.πρωτ.1798/18-10-2021)

6.9 Απάντηση σε επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά τη διαδικασία εκλογών (συν.55 αριθ. πρωτ.1835/19-10-2021)

6.10 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με πρόβλημα εγγραφής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία (συν.56 αριθ.πρωτ.1799/18-10-2021)

6.11 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διαδικασία εκλογών (συν.57 αριθ.πρωτ.1802/19-10-2021)

6.12 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την ανάρτηση ανακοίνωσης για την ηλεκτρονική συμμετοχή στις εκλογές (συν.58 αριθ.πρωτ.1808/19-10-2021)

6.13 Απάντηση σε επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την ανάρτηση ανακοίνωσης για την ηλεκτρονική συμμετοχή στις εκλογές (συν.59 αριθ.πρωτ.1826/19-10-2021)

6.14 Επιστολή κ. μέλους του Δ.Σ. σχετικά με θέμα Ημερήσιας Διάταξης της ΣΔΣ 51/20-10-2021 (συν.60 αριθ.πρωτ.1816/19-10-2021)

6.15 Σχετικά με εργατική υπόθεση – αγωγής κατά του Οργανισμού (συν.61 αριθ. πρωτ.1771/12-10-2021)

6.16 Απολογισμός δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2021 (συν.62 αριθ. πρωτ.1707/01-10-2021)

6.17 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2021 (συν.63 αριθ. πρωτ.1708/01-10-2021)

6.18 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.64 αριθ. πρωτ.1545/03-09-2021)

6.19 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.65 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)