ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 54/04-11-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την έγκριση του εκλογικού σώματος των επικείμενων αρχαιρεσιών για την εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.1 αριθ. πρωτ.1907/03-11-2021)

2.2 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την αναστολή περίθαλψης ασφαλισμένων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης της ασφαλιστικής τους κάλυψης από τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.2 αριθ. πρωτ.1908/03-11-2021)

2.3 Αιτήματα διακανονισμού οφειλών ανέργων (συν.3 αριθ. πρωτ.1909/03-11-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ.1903/03-11-2021)

3.2 Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση γναθοπροσωπικής πρόσθεσης σε ασφαλισμένο (συν.5 αριθ. πρωτ.1910/03-11-2021)

3.3 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους του εξωτερικού (συν.6 αριθ. πρωτ.1904/03-11-2021)

3.4 Σχετικά με επανασχεδιασμό έργου εκκαθάρισης συσσωρευμένων υποχρεώσεων ΕΔΟΕΑΠ (συν.7 αριθ. πρωτ.1914/03-11-2021)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα                                                                                                      

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-10-2021 έως 24-10-2021 και από 25-10-2021 έως 31-10-2021 (συν.8 αριθ. πρωτ.1905/03-11-2021)    

4.2 Σχετικά με την πρόσληψη ορθοδοντικού (συν.9 αριθ. πρωτ.1921/03-11-2021)

4.3 Σχετικά με την πρόσληψη ακτινολόγου (συν.10 αριθ. πρωτ.1906/03-11-2021)

4.4 Σχετικά με την σύναψη της σύμβασης με την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. για το έτος 2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.1915/03-11-2021)    

4.5 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.12 αριθ. πρωτ.1870/26-10-2021)     

4.6 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αντιγριπικών εμβολίων (συν.13 αριθ. πρωτ.1916/03-11-2021)

4.7 Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων στη Θεσσαλονίκη (συν.14 αριθ. πρωτ.1917/03-11-2021)

4.8 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.1714/01-10-2021)

4.9 Σύναψη σύμβασης με εταιρεία τεχνικής υποστήριξης (συν.16 αριθ. πρωτ.1828/19-10-2021)

4.10 Ενημέρωση-Εισήγηση για τη διεξαγωγή των εκλογών (συν.17 αριθ. πρωτ.1918/03-11-2021)

4.11 Σχετικά με την τροποποίηση απόφασης για την καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους που απασχολήθηκαν στις εργασίες για την αρ. 165/2021 (ΦΕΚ 3449/Β/29-7-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση (συν.18 αριθ. πρωτ.1919/03-11-2021)

4.12 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπή για τον έλεγχο του β΄ τριμήνου 2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.1883/01-11-2021)

4.13 Σχετικά με εργατική υπόθεση εργαζομένης του Οργανισμού (συν.20 αριθ. πρωτ.1855/22-10-2021)

4.14 Σχετικά με αίτημα για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων (συν.21 αριθ. πρωτ.17765/26-10-2021)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχετικά με την παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικράτειας (συν.22 αριθ. πρωτ.1911/03-11-2021)

5.2 Απολογισμός δικασίμων Οκτωβρίου 2021 (συν.23 αριθ. πρωτ.1912/03-11-2021)

5.3 Ημερολόγιο δικασίμων Νοεμβρίου 2021 (συν.24 αριθ. πρωτ.1913/03-11-2021)

5.4 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την επικύρωση εκλογικών καταλόγων και λοιπά θέματα εκλογών (συν.25 αριθ. πρωτ.1895/03-11-2021)

5.5 Απάντηση σε επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την επικύρωση εκλογικών καταλόγων και λοιπά θέματα εκλογών (συν.26 αριθ. πρωτ.1920/03-11-2021)