ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 55/08-11-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΣ 45/27.9.2021) (συν.1 αριθ. πρωτ.1942/05-11-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1944/05-11-2021)

3.2 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.3 αριθ. πρωτ.1945/05-11-2021)

3.3 Αίτημα συμψηφισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης με οφειλή εφάπαξ και αίτημα ρύθμισης οφειλής (συν.4 αριθ. πρωτ.1949/05-11-2021)

3.4 Αιτήματα διακανονισμού οφειλών ανέργων (συν.5 αριθ. πρωτ.1946/05-11-2021)

3.5 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την αναστολή περίθαλψης ασφαλισμένων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης της ασφαλιστικής τους κάλυψης από τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.6 αριθ. πρωτ.1950/05-11-2021)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.1943/05-11-2021)

4.2 Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση γναθοπροσωπικής πρόθεσης σε ασφαλισμένο (συν.8 αριθ. πρωτ.1910/03-11-2021)

4.3 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους του εξωτερικού (συν.9 αριθ. πρωτ.1904/03-11-2021)

4.4 Σχετικά με επανασχεδιασμό έργου εκκαθάρισης συσσωρευμένων υποχρεώσεων ΕΔΟΕΑΠ στα δημόσια Νοσοκομεία (συν.10 αριθ. πρωτ.1914/03-11-2021)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-10-2021 έως 24-10-2021 και από 25-10-2021 έως 31-10-2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.1905/03-11-2021)   

5.2 Σχετικά με την πρόσληψη ορθοδοντικού (συν.12 αριθ. πρωτ.1921/03-11-2021)

5.3 Σχετικά με την πρόσληψη ακτινολόγου (συν.13 αριθ. πρωτ.1906/03-11-2021)

5.4 Σχετικά με την σύναψη της σύμβασης με την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. για το έτος 2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.1915/03-11-2021)    

5.5 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.15 αριθ. πρωτ.1870/26-10-2021)      

5.6 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αντιγριπικών εμβολίων (συν.16 αριθ. πρωτ.1916/03-11-2021)

5.7 Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων στη Θεσσαλονίκη (συν.17 αριθ. πρωτ.1917/03-11-2021)

5.8 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.1714/01-10-2021)

5.9 Σύναψη σύμβασης με εταιρεία τεχνικής υποστήριξης (συν.19 αριθ. πρωτ.1828/19-10-2021)

5.10 Ενημέρωση-Εισήγηση για τη διεξαγωγή των εκλογών (συν.20 αριθ. πρωτ.1918/03-11-2021)

5.11 Σχετικά με την τροποποίηση απόφασης για την καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους που απασχολήθηκαν στις εργασίες για την αρ. 165/2021 (ΦΕΚ 3449/Β/29-7-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση (συν.21 αριθ. πρωτ.1919/03-11-2021)

5.12 Επιβράβευση υπαλλήλων (συν.22 αριθ. πρωτ.1951/05-11-2021)

5.13 Σχετικά με την καταβολή αμοιβής σε συνεργαζόμενους δικηγόρους που απασχολήθηκαν στις εργασίες για την αρ. 165/2021 (ΦΕΚ 3449/Β/29-7-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση (συν.23 αριθ. πρωτ.1947/05-11-2021)

5.14 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπή για τον έλεγχο του β΄ τριμήνου 2021 (συν.24 αριθ. πρωτ.1883/01-11-2021)

5.15 Σχετικά με αίτημα για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων (συν.25 αριθ. πρωτ.17765/26-10-2021)

5.16 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την αδειοδότηση πολυιατρείου (συν.26 αριθ. πρωτ.1948/05-11-2021)

 Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων Οκτωβρίου 2021 (συν.27 αριθ. πρωτ.1912/03-11-2021)

6.2 Ημερολόγιο δικασίμων Νοεμβρίου 2021 (συν.28 αριθ. πρωτ.1913/03-11-2021)

6.3 Ενημέρωση για αίτημα εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 1 στ΄ και § 2 ε΄ του Ν.248/1967 και σχετική απάντηση  (συν.29 αριθ. πρωτ.1952/05-11-2021)