ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 56/11-11-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΣ 45/27.9.2021) (συν.1 αριθ. πρωτ.1965/10-11-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1964/10-11-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1966/10-11-2021)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1967/10-11-2021)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1970/10-11-2021)

3.5 Ανακαθορισμός ποσού επικουρικής σύνταξης – οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.1978/10-11-2021)

3.6 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.1971/10-11-2021)

3.7 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.1972/10-11-2021)

3.8 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με κληρονομικό δικαίωμα (συν.9 αριθ. πρωτ.1973/10-11-2021)

3.9 Αίτημα συνέχισης περίθαλψης έμμεσου μέλους θανόντος (συν.10 αριθ. πρωτ.1974/10-11-2021)

3.10 Παράταση ασφάλισης ενήλικου τέκνου λόγω αναπηρίας (συν.11 αριθ. πρωτ.1975/10-11-2021)

3.11 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στον εκλογικό κατάλογο (συν.12 αριθ. πρωτ.1976/10-11-2021)                    

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.13 αριθ. πρωτ.1963/10-11-2021)

4.2 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους του εξωτερικού (συν.14 αριθ. πρωτ.1904/03-11-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 01-11-2021 έως 07-11-2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.1968/10-11-2021)   

5.2 Σχετικά με την πρόσληψη ακτινολόγου (συν.16 αριθ. πρωτ.1906/03-11-2021)

5.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπή για τον έλεγχο του β΄ τριμήνου 2021 (συν.17 αριθ. πρωτ.1883/01-11-2021)

5.4 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.18 αριθ. πρωτ.1955/08-11-2021)

5.5 Έγκριση Υπερωριών (συν.19 αριθ. πρωτ.1977/10-11-2021)

5.6 Σύσταση επιτροπής για την καταστροφή των ψηφοδελτίων των προηγούμενων αρχαιρεσιών (συν.20 αριθ. πρωτ.1969/10-11-2021)

5.7 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.1714/01-10-2021)

 Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων Οκτωβρίου 2021 (συν.22 αριθ. πρωτ.1912/03-11-2021)

6.2 Ημερολόγιο δικασίμων Νοεμβρίου 2021 (συν.23 αριθ. πρωτ.1913/03-11-2021)

6.3 Επιλογή-κλήρωση ανέργων για την εκλογική διαδικασία

6.4 Επιστολή ΕΣΗΕΑ σχετικά με την παροχή περίθαλψης σε οικογένειες Αφγανών Δημοσιογράφων (συν.24 αριθ. πρωτ.18598/09-11-2021)