ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων για τις οφειλές ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων
για τις οφειλές ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ

 

Δυνατότητα ρύθμισης των έως και την 31η Δεκεμβρίου οφειλών τους έχουν οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ, με άκρως ευνοϊκούς όρους, όπως 72 δόσεις και διαγραφή πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων. Σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά (info@edoeap.gr) έως και την 31ή Ιανουαρίου 2022. Οι ασφαλισμένοι θα λάβουν προσωποποιημένη ενημέρωση, ανάλογα με την περίπτωσή τους. Αίτημα μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη τελούν σε διακανονισμό που εξυπηρετούν ή έχουν αιτηθεί παλαιότερα διακανονισμό που δεν έχει διεκπεραιωθεί.

Ο διακανονισμός παρέχει:

  • Έως 72 μηνιαίες δόσεις
  • Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ και 30 ευρώ για μικρότερο ποσό.
  • Έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τελών και τόκων όπως υπολογίζονται έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, σε ποσοστό 100%, που σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης αναβιώνουν

Οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι-περιθαλπόμενοι με εισφορά για να υπαχθούν πρέπει να έχουν καταβάλει το τρέχον ασφάλιστρο. Ο διακανονισμός θα εκπίπτει σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων. Αίτημα για τη ρύθμιση δύναται να υποβληθεί  μόνο μια φορά.