ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 1) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε., 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, 3) ΑΚΕΕΔ

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τις εφαρμογές 1) ΑΚΑ-ΑΚΕ, 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, και 3) ΑΚΕΕΔ
τα διαστήματα υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2022, διαμορφώνονται ως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2022-12/2022, ΔΠ 2022 & ΔΧ 2022 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) , 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και 3) ΑΚΕΕΔ

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/2/2022 28/2/2022
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2022 31/03/2022
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/4/2022 02/05/2022
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/5/2022 31/05/2022
ΜΑΙΟΣ 01/6/2022 30/06/2022
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 01/6/2022 30/06/2022
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/7/2022 01/08/2022
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/8/2022 31/08/2022
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/9/2022 30/09/2022
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2022 31/10/2022
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2022 30/11/2022
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2022 02/01/2023
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2023 31/01/2023
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 01/02/2023 28/02/2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2022-12/2022

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2022 31/03/2022
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/4/2022 02/05/2022
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/5/2022 31/05/2022
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/6/2022 30/06/2022
ΜΑΙΟΣ 01/7/2022 01/08/2022
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/8/2022 31/08/2022
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/9/2022 30/09/2022
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/10/2022 31/10/2022
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/11/2022 30/11/2022
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/12/2022 02/01/2023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2023 31/01/2023
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/02/2023 28/02/2023

 

 

  1. Η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στις εφαρμογές λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής αυτών.
  2. Η ημερομηνία καταβολής της ΑΚΑ-ΑΚΕ στον ΕΔΟΕΑΠ είναι έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης. Το ίδιο και η ημερομηνία καταβολής για την ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΕΕΔ.

 

Αθήνα 9/12/2021

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ