ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Αναπροσαρμογή του ασφάλιστρου ανεργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναπροσαρμογή του ασφάλιστρου ανεργίας

 

Στα 47,07 ευρώ (από 46,15) επανακαθορίζεται μηνιαίως το ποσόν της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας και στα 23,54 ευρώ (από 23,08) της μειωμένης εισφοράς, μετά από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 663 ευρώ (μεικτά). Τα νέα ασφάλιστρα ανεργίας ισχύουν από 1/1/2022.

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ προχώρησε στην αναπροσαρμογή του ποσού της εισφοράς ασθενείας, βάσει σχετικής απόφασης του υπουργού Εργασίας (αριθμ. 107675, ΦΕΚ Β΄6263/27-12-2021) για τον ορισμό του κατώτατου μισθού στα 663 ευρώ.

Δικαιούχοι μειωμένου ασφαλίστρου ασθενείας λόγω ανεργίας είναι οι ασφαλισμένοι με συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.000 ευρώ.

Αντιστοίχως και το ασφάλιστρο για διαζευγμένους διαμορφώνεται στα 47,07 ευρώ μηνιαίως.