ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/12-01-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.47/11-01-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.38/11-01-2022)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.39/11-01-2022)

3.3 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.4 αριθ. πρωτ.40/11-01-2022)

3.4 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον ανακαθορισμό των εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό (συν.5 αριθ. πρωτ.41/11-01-2022)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.48/11-01-2022)

4.2 Σχετικά με διαδικασία έγκρισης διόρθωσης μυωπίας με Laser (συν.7 αριθ. πρωτ.42/11-01-2022)

4.3 Σχετικά με εκκαθάριση δαπανών από περίθαλψη ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ στο εξωτερικό – έγκριση πληρωμής (συν.8 αριθ. πρωτ.43/11-01-2022)

4.4 Σύναψη σύμβασης με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.9 αριθ. πρωτ.52/11-01-2022)

4.5 Ενημέρωση για την εκκαθάριση υποχρεώσεων Δημόσιων Νοσοκομείων μέχρι 31/12/2020 (συν.10 αριθ. πρωτ.53/11-01-2022)

4.6 Ενημέρωση για τη σύμβαση με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.11 αριθ. πρωτ.20/04-01-2022)

Θέμα  5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 03/01/2022 έως 09/01/2022 (συν.12 αριθ. πρωτ.49/11-01-2022)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Δεκεμβρίου 2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.390/11-01-2022)

5.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.14 αριθ. πρωτ.44/11-01-2022)

5.4 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Τομέα Ασφάλισης (συν.15 αριθ. πρωτ.50/11-01-2022)

5.5 Ανανέωση σύμβασης μελών Επενδυτικής Επιτροπής (συν.16 αριθ. πρωτ.54/11-01-2022)

5.6 Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διαχειριστές Επενδύσεων-Προτάσεις για Επενδυτική Πολιτική προσαρμοσμένες στο ισχύον νομικό πλαίσιο (συν.17 αριθ. πρωτ.55/11-01-2022)

5.7 Σχετικά με την αναλογιστική μελέτη 2020 (συν.18 αριθ. πρωτ.56/11-01-2022)

5.8 Σχετικά με ανάθεση σε εταιρεία για υπηρεσίες αποδελτίωσης (συν.19 αριθ. πρωτ.45/11-01-2022)

5.9 Σχετικά με λήξη μισθωτηρίου ακινήτου ΕΔΟΕΑΠ (συν.20 αριθ. πρωτ.51/11-01-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη νοσηλευτή και υπάλληλου γραμματείας ακτινολογικού (συν.21 αριθ. πρωτ.46/11-01-2022)

6.2 Επιστολή Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (συν.22 αριθ. πρωτ.435/11-01-2022)