ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/20-01-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Εκδοθείσα Κ.Υ.Α. για την παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” από 1/10/2021 έως 31/3/2022 (συν.1 αριθ. πρωτ.86/18-01-2022)

2.2 Ενημερωτικό σημείωμα Τομέα Εσόδων (συν.2 αριθ. πρωτ.87/18-01-2022)      

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.88/1801-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.103/18-01-2022)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.104/18-01-2022)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.108/18-01-2022)

3.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης(συν.7 αριθ. πρωτ.109/18-01-2022)

3.6 Τροποποίηση ημερομηνίας απονομής επικουρικής σύνταξης και χορήγηση αναδρομικών(συν.8 αριθ. πρωτ.110/18-01-2022)

3.7 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου(συν.9 αριθ. πρωτ.111/18-01-2022)

3.8 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αιτήσεις ρύθμισης οφειλών σε 72δόσεις (συν.10 αριθ. πρωτ.112/18-01-2022)

3.9 Αίτηση συνέχισης ασφαλιστικής περίθαλψης ενήλικου τέκνου(συν.11 αριθ. πρωτ.115/19-01-2022)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Aθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.113/19-01-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10/01/2022 έως 16/01/2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.89/18-01-2022)

5.2 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/01/2021-31/10/2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.90/18-01-2022)

5.3 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης μέλους Επενδυτικής Επιτροπής (συν.15 αριθ. πρωτ.119/19-01-2022)

5.4 Έκθεση διαχείρισης Κινδύνου ΕΔΟΕΑΠ 31/12/2020 (συν.16 αριθ. πρωτ. 116/19-01-2022)

5.5 Κανονισμός Προμηθειών (συν.17 αριθ. πρωτ. 117/19-01-2022)

5.6 Σχετικά με την Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και την Πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών (συν.18 αριθ. πρωτ.94/18-01-2022)

5.7 Ενημέρωση για την αναδιαμόρφωση Πολυιατρείων- αδειοδότηση (Δ.Υ.)

5.8 Σχετικά με ετήσια ανανέωση σύμβασης για τη σουίτα εφαρμογών Office 365 (συν.19 αριθ. πρωτ.95/18-01-2022)

5.9 Σχετικά με τη δημιουργία ομάδας τηλεφωνικής υποστήριξης της Ιατρικής Υπηρεσίας (συν.20 αριθ. πρωτ.97/18-01-2022)

5.10 Σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού (συν.21 αριθ. πρωτ. 118/19-01-2022)

5.11 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.91/18-01-2022)

5.12 Σχετικά με πρακτική άσκηση φοιτητή στο Φυσικοθεραπευτήριο του ΕΔΟΕΑΠ (συν.23 αριθ. πρωτ.92/18-01-2022)

5.13 Ενημέρωση σχετικά με δικαστική απόφαση υπαλλήλου του Οργανισμού (Δ.Υ.)

5.14 Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού φυσικοθεραπείας του Φυσικοθεραπευτηρίου (συν.24 αριθ. πρωτ.93/18-01-2022)

5.15 Τροποποίηση απόφασης για την καταβολή δόσης εφάπαξ (συν.25 αριθ. πρωτ. 114/19-01-2022)

Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την προμήθεια rapid tests (συν.26 αριθ. πρωτ.96/18-01-2022)

6.2 Σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου (συν.27 αριθ. πρωτ.98/18-01-2022)

6.3 Επιστολή υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ (συν.28 αριθ. πρωτ.21254/21-12-2021)

6.4 Επιστολή Εφορευτικής Επιτροπής ΕΣΗΕΑ (συν.29 αριθ. πρωτ.120/19-01-2022)