ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 58/15-12-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από αγγελιόσημο διαφήμισης ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.2215/13-12-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.2200/13-12-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.2201/13-12-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.2202/13-12-2021)

3.4 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.5 αριθ. πρωτ.2204/13-12-2021)

3.5 Μείωση ποσοστού επικουρικής σύνταξης και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρικών συντάξεων λόγω ανάληψης εργασίας (συν.6 αριθ. πρωτ.2205/13-12-2021)

3.6 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τις προϋποθέσεις διατήρησης και ενεργοποίησης ασφαλιστικής ικανότητας άμεσων μελών στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.7 αριθ. πρωτ.2207/13-12-2021)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.2222/14-12-2021)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 08-11-2021 έως 12-12-2021 (συν.9 αριθ. πρωτ.2189/13-12-2021)

5.2 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Γ΄ τριμήνου έτους 2021 (συν.10 αριθ. πρωτ.1955/08-11-2021)

5.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.2027/24-11-2021)

5.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Νοεμβρίου (συν.12 αριθ. πρωτ.2187/13-12-2021)

5.5 Απόδοση Χαρτοφυλακίου μηνός Οκτωβρίου 2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.18905/15-11-2021)

5.6 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με δικηγορική εταιρεία (συν.14 αριθ. πρωτ.2190/13-12-2021)

5.7 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με ιατρό εμφυτευματολόγο (συν.15 αριθ. πρωτ.2211/13-12-2021)

5.8 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού πνευμονολόγου (συν.16 αριθ. πρωτ.2191/13-12-2021)

5.9 Πρακτικό επιτροπής για την καταστροφή των ψηφοδελτίων των αρχαιρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ έτους 2018 (συν.17 αριθ. πρωτ.2078/1-12-2021)

5.10 Σχετικά με την καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2022 (συν.18 αριθ. πρωτ.2212/13-12-2021)

5.11 Σχετικά με την καταβολή δόσεων εφάπαξ (συν.19 αριθ. πρωτ.2213/13-12-2021)

5.12 Έγκριση υπερωριών (συν.20 αριθ. πρωτ.2216/13-12-2021)

5.13 Ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης οδοντιατρικού προγράμματος για το έτος 2022 (συν.21 αριθ. πρωτ.2192/13-12-2021)

5.14 Σχετικά με την ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (συν.22 αριθ. πρωτ.2193/13-12-2021)

5.15 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης- υποστήριξης Λογιστικού Προγράμματος ERP για το έτος 2022 (συν.23 αριθ. πρωτ.2210/13-12-2021)

5.16 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης Λογισμικού για το έτος 2022 (συν.24 αριθ. πρωτ.2214/13-12-2021)

5.17 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.25 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

5.18 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.1714/01-10-2021)

5.19 Σχετικά με την εκδίκαση υποθέσεων στο ΣτΕ (συν.27 αριθ. πρωτ.2194/13-12-2021)

Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έκδοση εισιτηρίων -καταβολή αμοιβής στην Εφορευτική Επιτροπή και στους Ανέργους (συν.28 αριθ. πρωτ.2195/13-12-2021)

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.2198/13-12-2021)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τροποποίηση απόφασης για τον έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού (συν.30 αριθ. πρωτ.2199/13-12-2021)

6.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την καταβολή μισθοδοσίας υπαλλήλων (συν.31 αριθ. πρωτ.2203/13-12-2021)

6.5 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση σχετικά με την ανάκληση Εισαγγελικής Παραγγελίας (συν.32 αριθ. πρωτ.2206/13-12-2021)

6.6 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.33 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)

6.7 Απολογισμός δικασίμων Νοεμβρίου 2021 (συν.34 αριθ. πρωτ.2208/13-12-2021)

6.8 Ημερολόγιο δικασίμων Δεκεμβρίου 2021 (συν.35 αριθ. πρωτ.2209/13-12-2021)

6.9 Δελτίο τύπου της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου σχετικά με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη σύσταση νέου μητρώου τύπου (συν.36 αριθ. πρωτ.19834/29-11-2021)

6.10 Πρόταση ενίσχυσης ανέργων με τη μη καταβολή εισφοράς ανεργίας για το διάστημα 1/1/2022-30/6/2022 (συν.37 αριθ. πρωτ.2225/14-12-2021)

6.11 Αιτήματα παροχής στοιχείων σε υποψηφίους για τις αρχαιρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ (συν.38 αριθ. πρωτ.2224/14-12-2021)