ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 59/17-12-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΣ 45/27.9.2021)  (συν.1 αριθ. πρωτ.2253/16-12-2021)

2.2 Ενημερωτικά έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Προεδρία της Κυβέρνησης (συν.2 αριθ. πρωτ.20896/16-12-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.2248/16-12-2021)

3.2 Eισηγητικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του Καταστατικού (συν.4 αριθ. πρωτ.2249/16-12-2021)

3.3 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ενήλικων τέκνων 18-23 (εμμέσων μελών) (συν.5 αριθ. πρωτ.2250/16-12-2021)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.6 αριθ. πρωτ.2245/16-12-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Κανονισμός Υγείας (συν.7 αριθ. πρωτ.2258/16-12-2021)

5.2 Σχετικά με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων (συν.8 αριθ. πρωτ.2246/16-12-2021)

5.3 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ιατρού ακτινολόγου του Οργανισμού (συν.9 αριθ. πρωτ.2247/16-12-2021)

5.4 Σχετικά με προμήθεια rapid tests και επικαιροποίηση απόφασης για τον προληπτικό έλεγχο κατά Covid-19 (συν.10 αριθ. πρωτ.2252/16-12-2021)

5.5 Σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για τον συντονισμό των εργασιών και την παρακολούθηση της σύμβασης ΕΔΟΕΑΠ-ΕΟΠΥΥ (συν.11 αριθ. πρωτ.2254/16-12-2021)

5.6 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης τεχνικής υποστήριξης (συν.12 αριθ. πρωτ.2251/16-12-2021)

5.7 Απόδοση Χαρτοφυλακίου μηνός Νοεμβρίου 2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.20587/13-12-2021)

5.8 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.14 αριθ. πρωτ.2257/16-12-2021)

5.9 Προτεινόμενο σχέδιο απαντητικής επιστολής σχετικά με επιθυμητή επικοινωνία (συν.15 αριθ. πρωτ.2255/16-12-2021)

 Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με επιστολή χορηγίας (συν.16 αριθ. πρωτ.20436/09-12-2021)

6.2 Σχετικά με αιτήματα για τη χορήγηση στοιχείων σε υποψηφίους στις αρχαιρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αριθ. πρωτ.2256/16-12-2021)