ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 60/23-12-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.2271/21-12-2021)

2.2 Αίτημα παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων λόγω αναπηρίας (συν.2 αριθ. πρωτ.2272/21-12-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.2277/22-12-2021)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.4 αριθ. πρωτ.2278/22-12-2021)

3.3 Κανονισμός Υγείας (συν.5 αριθ. πρωτ.2290/22-12-2021)

3.4 Σχετικά με διαδικασία εκκαθάρισης παραστατικών Δημόσιων Νοσοκομείων (Δ.Υ.)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Ενημέρωση επι των οικονομικών πεπραγμένων (συν.6 αριθ. πρωτ.2287/22-12-2021)

4.2 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης (συν.7 αριθ. πρωτ.2281/22-12-2021)

4.3 Σχετικά με τη στελέχωση της νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της φύλαξης του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.2291/22-12-2021)

4.4 Σχετικά με έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών προστασίας για τις ανάγκες των ιατρείων του Οργανισμού (συν.9 αριθ. πρωτ.2285/21-12-2021)

4.5 Σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Λογιστήριο για διαγραφή υπολοίπων (συν.10 αριθ. πρωτ.1659/24-09-2021)

4.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συντήρησης με εταιρεία τηλεπικοινωνιών (συν.11 αριθ. πρωτ. 2279/22-12-2021)

4.7 Σχετικά με ανανέωση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (συν.12 αριθ. πρωτ.2280/22-12-2021)

4.8 Ενημέρωση σχετικά με την πορεία σύμβασης με διαγνωστικό κέντρο (συν. αριθ.13 πρωτ.2282/22-12-2021)

4.9 Κατακύρωση διαγωνισμού διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (συν.14 αριθ. πρωτ.2283/21-12-2021)

4.10 Σχετικά με την απόσυρση της παλαιάς εξεταστικής καρέκλας στο ΩΡΛ (συν.15 αριθ. πρωτ.2284/21-12-2021)

4.11 Σχετικά με αιτήσεις διακανονισμών για οδοντοτεχνικές και εμφυτευματολογικές εργασίες (συν.16 αριθ. πρωτ.1604/14-09-2021)

4.12 Σχετικά με τη μη αναγνώριση προσαυξήσεων ΑΚΑ, ΑΚΕ και ΑΚΕΕΔ κάτω του ενός ευρώ (συν.17 αριθ. πρωτ.1769/12-10-2021)

4.13 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.18 αριθ. πρωτ.2286/22-12-2021)

 Θέμα  5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχετικά με αιτήματα για τη χορήγηση στοιχείων, υποψηφίων στις αρχαιρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ.2288/22-12-2021)

5.2 Πρόταση για τη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου του Κανονισμού Υγείας από το ΔΣ (συν.20 αριθ. πρωτ.2292/22-12-2021)