ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΚΑ-ΑΚΕ ΕΔΟΕΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα 22/2/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ: «ΑΚΑ-ΑΚΕ ΕΔΟΕΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ»

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την κάλυψη των εργατικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων λόγω αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών (ΦΕΚ 187/Β΄/24.1.2022 και ΦΕΚ 189/Β΄/25.1.2022), οι  εργοδότες αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει:

  • Να υποβάλουν την ΑΚΑ-ΑΚΕ μηνός Ιανουαρίου 2022, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή, ως δεδουλευμένες (τακτική μισθοδοσία) και τις συγκεκριμένες ημέρες  (25/1 και/ή 26/1), τις αντίστοιχες αποδοχές καθώς και τις αναλογούσες εισφορές και
  • να καταβάλουν στον ΕΔΟΕΑΠ τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2022 (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αντιστοιχούν στο διάστημα 25/1/2022 – 26/1/2022).

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος ο ΕΔΟΕΑΠ θα ανακοινώσει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εν λόγω εργοδότες, σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές του παραπάνω διημέρου.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ