ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 72 ΔΟΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής σε διακανονισμό οφειλών
 έως και 72 δόσεων έως την 28η Φεβρουαρίου 2022

 

Έως την 28η Φεβρουαρίου μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους χρονικού διαστήματος έως 31/12/2021, από εισφορά ασθενείας και συγκεκριμένα, από ασφάλιστρο ανέργου, διαζευγμένου συζύγου, ενήλικων τέκνων και περιθαλπόμενου συνταξιούχου, όσοι εμφανίζονται ως οφειλέτες στον ΕΔΟΕΑΠ, ανεξαρτήτως εάν έχουν σήμερα ενεργή ή μη περίθαλψη στον Οργανισμό. Η υπαγωγή σε ρύθμιση έως 72 δόσεων γίνεται με  άκρως ευνοϊκούς όρους και αφορά και στη διαγραφή πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων.

Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά (info@edoeap.gr). Οι ασφαλισμένοι θα λάβουν σχετική ενημέρωση, ανάλογα με την περίπτωσή τους. Αίτημα μπορούν να καταθέσουν και όσοι ήδη τελούν σε διακανονισμό που εξυπηρετούν ή έχουν αιτηθεί παλαιότερα διακανονισμό που δεν έχει διεκπεραιωθεί.

Ο διακανονισμός παρέχει τη δυνατότητα:

  • Έως 72 μηνιαίες δόσεις
  • Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ για οφειλή άνω των 2.000 ευρώ και 30 ευρώ για μικρότερο ποσό.
  • Έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τελών και τόκων όπως υπολογίζονται έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης, που σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης αναβιώνουν.

Ο διακανονισμός εκπίπτει σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων. Αίτημα για τη ρύθμιση δύναται να υποβληθεί  μόνο μια φορά. Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση είχε ήδη προαναγγελθεί, με ημερομηνία λήξης υπαγωγής την 31η Ιανουαρίου 2022 και, με νεότερη απόφαση, δίδεται παράταση ενός μηνός.