ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Νέα παράταση προθεσμίας υπαγωγής σε διακανονισμό οφειλών έως και 72 δόσεων έως την 15η Μαρτίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέα παράταση προθεσμίας υπαγωγής σε διακανονισμό οφειλών

έως και 72 δόσεων έως την 15η Μαρτίου 2022

 

Έως την 15η Μαρτίου 2022 μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές χρονικού διαστήματος έως 31/12/2021, από εισφορά ασθενείας και συγκεκριμένα, από ασφάλιστρο ανέργου, διαζευγμένου συζύγου, ενήλικων τέκνων και περιθαλπόμενου συνταξιούχου, όσοι εμφανίζονται ως οφειλέτες στον ΕΔΟΕΑΠ, ανεξαρτήτως εάν έχουν σήμερα ενεργή ή μη περίθαλψη στον Οργανισμό. Η υπαγωγή σε ρύθμιση έως 72 δόσεων γίνεται με  άκρως ευνοϊκούς όρους και αφορά και στη διαγραφή πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων.

Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά (info@edoeap.gr).

Αίτημα μπορούν να καταθέσουν και όσοι ήδη τελούν σε διακανονισμό που εξυπηρετούν ή έχουν αιτηθεί παλαιότερα διακανονισμό που δεν έχει διεκπεραιωθεί.

Ο διακανονισμός παρέχει τη δυνατότητα:

  • Ρύθμιση κεφαλαίου σε έως 72 μηνιαίες δόσεις
  • Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ για οφειλή άνω των 2.000 ευρώ και 30 ευρώ για μικρότερο ποσό.
  • Έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τελών και τόκων όπως υπολογίζονται έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης, που σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης αναβιώνουν.

Ο διακανονισμός εκπίπτει σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων. Αίτημα για τη ρύθμιση δύναται να υποβληθεί  μόνο μια φορά.