ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/09-02-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.190/08-02-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.200/08-02-2022)

2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.201/08-02-2022)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.206/08-02-2022)

2.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.207/08-02-2022)

2.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.202/08-02-2022)

2.7 Χορήγηση επιστρεφομένων επικουρικών σύνταξεων ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.7 αριθ. πρωτ.203/08-02-2022)

2.8 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος υπόχρεου εργοδότη & ασφαλιστική τακτοποίηση εισφορών (συν.8 αριθ. πρωτ.204/08-02-2022)

2.9 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αναστολή περίθαλψης ανέργων (με εισφορά ασθενείας) με διπλή ασφαλιστική ικανότητα (συν.9 αριθ. πρωτ.208/08-02-2022)

2.10 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αναστολή περίθαλψης ασφαλισμένων που δεν εμφανίζουν εισφορές (συν.10 αριθ. πρωτ.210/08-02-2022)

2.11 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την τροποποίηση της ημερομηνίας διακοπής περίθαλψης (συν.11 αριθ. πρωτ.211/08-02-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.191/08-02-2022)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 31-01-2022 έως 06-02-2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.192/08-02-2022)

4.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιανουαρίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.14 αριθ. πρωτ.193/08-02-2022)

4.3 Κανονισμός Προμηθειών (συν.15 αριθ. πρωτ.212/08-02-2022)

4.4 Ενημέρωση επι των οικονομικών πεπραγμένων (συν.16 αριθ. πρωτ.194/08-02-2022)

4.5 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιανουαρίου (συν.17 αριθ. πρωτ.213/08-02-2022)

4.6 Πλάνο εσωτερικού ελέγχου 2022 (συν.18 αριθ. πρωτ.195/08-02-2022)

4.7 Σχετικά με την πρόσληψη Γραμματείας Ακτινολογικού (συν.19 αριθ. πρωτ.196/08-02-2022)

4.8 Σχετικά με την απόσυρση παλιού μηχανήματος υπερήχου Θεσσαλονίκης (συν.20 αριθ. πρωτ.197/08-02-2022)

4.9 Σχετικά με την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης, βάσει του IAS. 19 rev.2011, (ΔΛΠ 19) (συν.21 αριθ. πρωτ.209/08-02-2022)

4.10 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την εκτίμηση της αξίας των επενδυτικών ακίνητων του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.198/08-02-2022)

4.11 Σχετικά με την επαναπρόσληψη υπαλλήλου από δικαστική απόφαση (συν.23 αριθ. πρωτ.205/08-02-2022)

4.12 Σχετικά με τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου σε ασφαλισμένους στα ΜΜΕ (συν.24 αριθ. πρωτ.214/08-02-2022)

4.13 Αποτελέσματα διαγωνισμού σχετικά με την αδειοδότηση και την αναδιαμόρφωση των Πολυιατρείων (συν.25 αριθ. πρωτ.215/08-02-2022)

4.14 Σύσταση επιτροπής για την εκκαθάριση γραφειακών χώρων (Δ.Υ)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Επιστολή Εφορευτικής Επιτροπής ΕΠΗΕΑ (συν.26 αριθ. πρωτ.199/08-02-2022

5.2 Επιστολή σχετικά με τη διεξαγωγή των επαναληπτικών αρχαιρεσιών στην ΕΣΗΕΑ (συν.27 αριθ. πρωτ.2344/07-02-2022)

5.3 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (συν.28 αριθ. πρωτ.2119/03-02-2022)