ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/16-02-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.242/15-02-2022)

2.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.248/15-02-2022)

2.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.249/15-02-2022)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.250/15-02-2022)

2.5 Παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.5 αριθ. πρωτ.251/15-02-2022)

2.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.252/15-02-2022)

2.7 Αίτημα για καταβολή ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.7 αριθ. πρωτ.253/15-02-2022)

2.8 Αίτημα ασφαλισμένου για μείωση μηνιαίας δόσης διακανονισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.254/15-02-2022)

2.9 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ενήλικων τέκνων λόγω αναπηρίας (συν.9 αριθ. πρωτ.255/15-02-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.243/15-02-2022)

3.2 Αντιμετώπιση αυξημένων αιτημάτων δαπανών υγείας ασφαλισμένων (συν.11 αριθ. πρωτ.256/15-02-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 07-02-2022 έως 13-02-2022 (συν.12 αριθ. πρωτ.244/15-02-2022)

4.2 Πεπραγμένα Τομέων 2019-2020-2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.259/15-02-2022)

4.3 Σχετικά με επιστολή τεχνικού συμβούλου (Δ.Υ.)

4.4 Σχετικά με τη χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος (συν.14 αριθ. πρωτ.246/15-02-2022)

4.5 Σχετικά με τη μη αποδοχή θέσης ιατρού (συν.15 αριθ. πρωτ.247/15-02-2022)

4.6 Σχετικά με την επιλογή αναδόχου για την καταγραφή παγίων του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.258/15-02-2022)

4.7 Σχετικά με εργατικές υποθέσεις-αγωγές κατά του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.245/15-02-2022)

4.8 Πρώτη και δεύτερη Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.257/15-02-2022)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Κλήση καταβολής της ετήσιας εισφοράς 2022 του ΕΔΟΕΑΠ προς την ΟΑΤΥΕ (συν.19 αριθ. πρωτ.2851/14-02-2022)