ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/23-02-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Τομέα Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.300/22-02-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.306/22-02-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.312/22-02-2022)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.313/22-02-2022)

3.4 Τροποποίηση απόφασης που ελήφθη κατά τη ΣΔΣ 5/9-2-2022 (συν.5 αριθ. πρωτ.314/22-02-2022)

3.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.315/22-02-2022)

3.6 Αίτημα χορήγησης επιδόματος ασθενείας εργαζομένων με προϋπηρεσία μικρότερη του ενός έτους (συν.7 αριθ. πρωτ.316/22-02-2022)

3.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ.317/22-02-2022)    

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Aθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.301/22-02-2022)

4.2 Σχετικά με την αναπροσαρμογή κοστολογίου ιατρικής πράξης και τιμές ειδικών εξετάσεων σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.10 αριθ. πρωτ.311/22-02-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-02-2022 έως 20-02-2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.307/22-02-2022)

5.2 Eπενδυτική πολιτική (συν.12 αριθ. πρωτ.309/22-06-2021)

5.3 Πρώτη και δεύτερη Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου ΕΔΟΕΑΠ (συν.13 αριθ. πρωτ.257/15-02-2022)

5.4 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Ιανουαρίου 2022 (συν.14 αριθ. πρωτ.3182/21-02-2022)

5.5 Σχετικά με την επιστολή τεχνικού συμβούλου (συν.15 αριθ. πρωτ.308/22-02-2022)

5.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης Ιατρού (συν.16 αριθ. πρωτ.302/22-02-2022)

5.7 Σχετικά με την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαρισμού και του τηλεφωνικού κέντρου (συν.17 αριθ. πρωτ.310/22-02-2022)

5.8 Εξουσιοδότηση για κατάθεση πρότασης αντασφαλιστικού προγράμματος (συν.18 αριθ. πρωτ.318/22-02-2022)

5.9 Αίτημα για την επέκταση ωραρίου για τη διενέργεια  πρακτικής άσκησης φοιτητή στο Φυσικοθεραπευτήριο (συν.19 αριθ. πρωτ.303/22-02-2022)

 Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ημερολόγιο δικασίμων Μαρτίου 2022 (συν.20 αριθ. πρωτ.304/22-02-2022)

6.2 Συγχαρητήρια επιστολή της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών (συν.21 αριθ. πρωτ.2906/15-02-2022)

6.3 Επιστολή εκπροσώπου εργαζομένων μελών ΕΠΗΕΑ στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.22 αριθ. πρωτ.277/21-02-2022)

6.4 Ερωτήματα σχετικά με παρεχόμενα στοιχεία (συν.23 αριθ. πρωτ.3209/22-02-2022)