ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/16-03-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.432/15-03-2022)

2.2 Προσθήκη παραρτήματος στη σύμβαση με την Ιδιωτική Κλινική (συν.2 αριθ. πρωτ. 438/15-03-2022)

2.3 Προσθήκη παραρτήματος στη σύμβαση με Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (συν.3 αριθ. πρωτ.440/15-03-2022)

2.4 Σχετικά με τη θεραπευτική μέθοδο έγχυσης PRP από τους Ορθοπεδικούς (συν.4 αριθ. πρωτ.433/15-03-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.5 αριθ. πρωτ.437/15-03-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.441/15-03-2022)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.442/15-03-2022)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ.443/15-03-2022)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.9 αριθ. πρωτ.444/15-03-2022)

3.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.10 αριθ. πρωτ.447/15-03-2022)

3.7 Αίτημα συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου για σοβαρούς λόγους υγείας (συν11. αριθ. πρωτ.448/15-03-2022)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Σχετικά με ψηφιακό μαστογράφο (συν.12 αριθ. πρωτ. 436/15-03-2022)

4.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Φεβρουαρίου 2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.4379/11-03-2022)

4.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου (συν.14 αριθ. πρωτ.434/15-03-2022)

4.4 Σχετικά με την διαχείριση των αποθεματικών του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.450/15-03-2022)

4.5 Ανανέωση σύμβασης ελεγκτή ιατρού (συν.16 αριθ. πρωτ.435/15-03-2022)

4.6 Διαδικασία αποζημίωσης εργασίας πλέον του ωραρίου (συν.17 αριθ. πρωτ.445/15-03-2022)

4.7 Σχετικά με την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών (συν.18 αριθ. πρωτ.439/15-03-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχετικά με ΚΟΙΝΣΕΠ με την ονομασία I am4U (συν.19 αριθ. πρωτ.446/15-03-2022)