ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/23-03-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.469/22-03-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.485/22-03-2022)

2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.484/22-03-2022)

2.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.486/22-03-2022)

2.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.487/22-03-2022)

2.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.488/22-03-2022)

2.7 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.489/22-03-2022)

2.8 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.490/22-03-2022)

2.9 Απόδοση υπολοίπου ποσού εγκεκριμένης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.9 αριθ. πρωτ.491/22-03-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.470/22-03-2022)

3.2 Σχετικά με εκκαθάριση παλαιών πρωτοκόλλων Λαϊκού Νοσοκομείου (συν.11 αριθ. πρωτ.471/22-03-2022)

3.3 Σχετικά με αμοιβές συνεδριών Ψυχιάτρων – Ψυχολόγων (συν.12 αριθ. πρωτ.478/22-03-2022)

3.4 Σχετικά με ολοκλήρωση έργου εκκαθάρισης συσσωρευμένων αιτημάτων δαπανών υγείας στο ΤΥΠ (συν.13 αριθ. πρωτ.472/22-03-2022)

3.5 Σχετικά με εκκαθάριση παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων 2020 (συν.14 αριθ. πρωτ.473/22-03-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 07-03-2022 έως 20-03-2022 (συν.15 αριθ. πρωτ.474/22-03-2022)

4.2 Σχετικά με την ανανέωση συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων (συν.16 αριθ. πρωτ.479/22-03-2022)

4.3 Σχετικά με νέα προμήθεια Rapid Tests (συν.17 αριθ. πρωτ.475/22-03-2022)

4.4 Σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτου του ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.480/22-03-2022)

4.5 Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού διαμόρφωσης χώρων του κτιρίου επί της οδού Σισίνη (συν.19 αριθ. πρωτ.494/22-03-2022)

4.6 Σχετικά με προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (συν.20 αριθ. πρωτ.492/22-03-2022)

4.7 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας νέας οδοντιατρικής έδρας (Δ.Υ.)

4.8 Σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής του υπερηχοτομογράφου στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης (συν.21 αριθ. πρωτ.481/22-03-2022)

4.9 Εισηγητικό σημείωμα για τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης Τομέα Ασφάλισης (συν.22 αριθ. πρωτ.493/22-03-2022)

4.10 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.476/22-03-2022)

4.11 Σχετικά με κάλυψη θέσης ιατρού (συν.24 αριθ. πρωτ.482/22-03-2022)

4.12 Σχετικά με καταγγελίες που αφορούν ιατρό του Οργανισμού (Δ.Υ.)

4.13 Σχετικά με παράταση συμβάσεων με ιδιωτικά νοσοκομεία (συν.25 αριθ. πρωτ.477/22-03-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση σχετικά με την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCOV-2 (Rapid test) (συν.26 αριθ. πρωτ.483/22-03-2022)