ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Αθήνα 18/4/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής α) ΑΚΑ-ΑΚΕ, ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ μηνός Μαρτίου 2022  για κοινές επιχειρήσεις και β) ΑΚΑ-ΑΚΕ μηνός Φεβρουαρίου 2022 για Δημόσιους Φορείς, έως την Τρίτη 3 Μαΐου 2022»

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της μεταφοράς της αργίας της 1ης Μαΐου 2022, καθώς και το Γενικό Έγγραφο 179549/15.4.2022 του e-ΕΦΚΑ, η προθεσμία υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ της ΑΚΑ-ΑΚΕ μηνός Μαρτίου 2022 για κοινές επιχειρήσεις, καθώς και της ΑΚΑ-ΑΚΕ μηνός Φεβρουαρίου 2022 για Δημόσιους Φορείς παρατείνεται έως την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προσαυξήσεων και τόκων.

 

Επίσης για τον ίδιο λόγο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και ΑΚΕΕΔ μηνός Μαρτίου 2022 έως την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προσαυξήσεων και τόκων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως 30/4/2022.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ