ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/30-03-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.514/29-03-2022)

2.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.516/29-03-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.3 αριθ. πρωτ.517/29-03-2022)

2.4 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.4 αριθ. πρωτ.518/29-03-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ.502/29-03-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-3-2022 έως 27-3-2022 (συν.6 αριθ. πρωτ.508/29-03-2022)

4.2 Σχετικά με κάλυψη θέσης υπαλλήλου στην υπηρεσία καθαριότητας (συν.7 αριθ. πρωτ.503/29-03-2022)

4.3 Σχετικά με εφημερίες Ιατρών του Οργανισμού (Δ.Υ.)

4.4 Σχετικά με διατάξεις Κανονισμού Προμηθειών (συν.8 αριθ. πρωτ.504/29-03-2022)

4.5 Σχετικά με αμοιβή δικηγόρων όσον αφορά υποθέσεις στο ΣτΕ (Δ.Υ.)

4.6 Σχετικά με συνεργασία με εταιρεία ταχυμεταφορών (συν.9 αριθ. πρωτ.505/29-03-2022)

4.7 Εισήγηση για διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας υγειονομικού υλικού ιατρείων (συν.10 αριθ. πρωτ.507/29-03-2022)

4.8 Σχετικά με διενέργεια Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Απογραφής – Καταγραφής του πάγιου και γενικού εξοπλισμού του ΕΔΟΕΑΠ σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη (συν.11 αριθ. πρωτ.506/29-03-2022)

4.9 Σχετικά με τον διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών προστασίας (συν.12 αριθ. πρωτ.519/29-03-2022)

4.10 Σχετικά με την Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας οδοντιατρικών μηχανημάτων (συν.13 αριθ. πρωτ.509/29-03-2022)

4.11 Επικαιροποίηση χρηστών του ebanking και εισαγωγή νέων χρηστών (συν.14 αριθ. πρωτ.510/29-03-2022)

4.12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για επιδοτούμενα προγράμματα (Δ.Υ.)

4.13 Σχετικά με καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου (συν.15 αριθ. πρωτ.515/29-03-2022)

4.14 Σχετικά με επιστολή υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.460/18-03-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχετικά με εργατική υπόθεση κατά του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.511/29-03-2022)

5.2 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2022 (συν.18 αριθ. πρωτ.512/29-03-2022)

5.3 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου (συν.19 αριθ. πρωτ.513/29-03-2022)